" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: bổng lễ

Chủ đề: bổng lễ

Bổng Lễ là gì?

– Các tư tế cử hành hay đồng tế thánh lễ được phép nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý chỉ (Gl 945) – Mỗi ý chỉ được áp dụng cho một thánh lễ cho dù bổng lễ bé nhỏ (Gl 948) – Nếu người xin lễ dâng …

Chi tiết »