" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: bí tích xức dầu bệnh nhân

Chủ đề: bí tích xức dầu bệnh nhân

Tìm Hiểu BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.” (Gc 5,13-16) 1. H. Bí tích Xức Dầu là gì? T. Là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để …

Chi tiết »