" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: bàn thờ thiên chúa

Chủ đề: bàn thờ thiên chúa

Phải để bàn thờ Chúa như thế nào?

Hỏi: Con chào Cha! Chúng con muốn chuyển về sống với ba mẹ vợ, nhưng ba mẹ vợ con là người đạo Phật (vợ con theo đạo khi lấy con). Nếu về sống chung trong nhà đã có bàn thờ Phật. Giờ con phải để bàn thờ Chúa như thế …

Chi tiết »