" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: ba ngôi thiên chúa

Chủ đề: ba ngôi thiên chúa

Ba Ngôi Thiên Chúa

Thiên Chúa mà chúng ta tin kính thật kỳ diệu. Trong Người có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi hợp nhất và làm thành một. Chúng ta sẽ không thể hiểu thấu được Thiên Chúa bằng trí khôn của con người. Sự khẳng định về Thiên …

Chi tiết »