" /> YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ
Home » Sống Đạo » YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

Tạ ơn Chúa đã làm tất cả

Đặt vào Cha một quả tim yêu

Đây là dấu lạ mỗi chiều 

Chúa đang trao tặng con yêu của Ngài

Cha hăng hái đường dài Cha bước

Dù đường trơn song nước cách ngăn Hay là gió núi mưa ngàn

Cũng không ngăn được bước chân Yêu Thầy

Thoáng đâu đây Dá ng Thầy Chí Thánh

Gương Trọn Lành phước hạnh nơi Cha

Khuôn mặt hiền dịu hài hòa

Yêu thương phục vụ như là Giêsu

Trong tiếng hát êm ru ngọt lịm

Cha dìm vào mùa tím Canvê

Con nge thật muốn quay về

Chãy hai hàng lệ xin về cùng Cha ( cùng Chúa )

Cha mang cả tình thương tha thứ

Cả nồi cơm dự trữ phân chia

Thật con vui sướng tràn trề

Nhìn Cha con nghĩ Thầy về cùng con

Tay nâng chén dâng câu chúc tụng

Tay cho đời lót bụng miếng cơm

Miệng trao tiếng hát ngọt thơm

Miệng trao nhân ái miệng đơm tiếng cuời

Xin cho đời bao người Mục tử

Noi gương Nguời sống đủ chữ yêu

Sóng vui trong Chúa mỗi chiều

Yêu thương phục vụ bao điều Chúa mong

Nguyện xin Chúa đem lòng Thương xót

Gìn giữ Ngài bước một bước hai

Những ai Chúa đã an bài

Làm Tông đồ Chúa xin Ngài dẩn đi

Kính chúc Cha hãy vì Nước Chúa

Mãi hăng say ngọn lửa Yêu Thương

Chúc Cha vạn an dặm trường

Luôn luôn có Chúa Yêu thương giữ gìn
….

Kính tặng Cha Nguyên Minh Sang.

YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *