T7, 11 / 2017 10:33 Sáng | Đức Tin Jesus

Kính thưa Cha, Con xin được trích một phần của Bí mật Fatima thứ hai: “Sau đó mắt chúng con hướng về Đức Bà.Ngài hết sức âu yếm và buồn bã nói với chúng con:”Chúng con đã thấy hỏa ngục, nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương đi vào. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm. Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hòa bình…” Đọc đến đây con mừng lắm vì nghĩ các linh hồn nơi hỏa ngục có thể được cứu!!! Nhưng con lăn tăn lắm… con được đọc rằng hỏa ngục đời đời ??? Vậy các linh hồn nơi hỏa ngục có thể được cứu hay không và được cứu nhiều hay ít là tùy vào lời đáp trả của nhân loại trước lời mời gọi của Mẹ Thiên Chúa??? Và chắc là không thể cứu được tất cả các linh hồn bị trầm đọa hỏa ngục??? Xin Cha chỉ dạy! Con xin cám ơn Cha! Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn tỏa chiếu nơi Cha!

Maria Madalena Thu

Đáp:

Chị Thu thân mến,

Chị đã hiểu sai bí mật Fatima thứ hai rồi. Chị phải hiểu nội dung bí mật về hoả ngục như thế này: “Chúng con đã thấy hỏa ngục, đó là nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương phải tới”, tức là Đức Mẹ chỉ cho ba trẻ thấy hoả ngục, nơi ở của các linh hồn tội lỗi. Bí mật nói tiếp: “Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm. Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hòa bình…” Điều đó có nghĩa là Đức Mẹ đang nói tới những linh hồn tội lỗi sẽ rơi vào hoả ngục, chứ Đức Mẹ không nói những linh hồn đang ở hoả ngục. Cụm từ “để cứu vớt họ”, tức là cứu vớt những người đang ở trong tình trạng tội lỗi có nguy cơ sẽ đi vào hoả ngục, chứ không phải cứu những linh hồn đang bị đoạ đầy nơi đó.

Chân lý mạc khải đã tỏ cho biết: kẻ đã đi vào hoả ngục thì chẳng bao giờ rời ra khỏi đó được. Chúa Giêsu đã minh định: những người ở hoả ngục thì muôn đòi muôn kiếp chịu cực hình (x. Mt 25, 46).

Giáo lý công giáo dạy: “Tội trọng là một khả năng căn bản của sự tự do nhân loại, cũng như chính tình yêu. Tội trọng phá huỷ đức mến, làm mất ơn thánh hóa, nghĩa là mất tình trạng ân sủng.

Nếu tội trọng không được chuộc lại bằng việc thống hối và ơn tha thứ của Thiên Chúa, nó sẽ đưa tới việc bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa và cái chết muôn đời trong hỏa ngục, vì sự tự do của chúng ta có khả năng thực hiện những lựa chọn vĩnh viễn, không thể hồi lại được. Tuy nhiên, mặc dầu chúng ta có thể phán đoán một hành vi nào đó tự nó là một lỗi phạm nặng, chúng ta vẫn phải phó thác việc phán xét các nhân vị cho sự công bằng và lòng thương xót của Thiên Chúa”. (Sách GLHTCG số 1861).

Cho nên chẳng một linh hồn nào vào hoả ngục rồi mà được cứu cả.

Đức Mẹ khuyên chúng ta làm việc sùng kính Trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ là để cầu nguyện cho những kẻ có tội được ăn năn thống hối trở về mà được cứu, chứ không phải nhằm cứu các linh hồn đang ở trong hoả ngục.

Sưu tầm