CN, 03 / 2018 6:12 Chiều | Đức Tin Jesus

Ngày 4-3-2018)
“Thánh Giuse rước Đức Maria về nhà mình”

Khi được giải tỏa mọi lo âu, và được hiểu biết về mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thế.
Thánh Giuse vui mừng và sung sướng tổ chức lêc cưới. Rước Đức Maria về nhà mình.

Nhưng niềm vui của Thánh Giuse không phải như những người thanh niên khác, được đón người yêu về chung sống và hãnh diện vì có người vợ trẻ xinh đẹp, nết na, đạo hạnh.

Vì cứ thường tình mà nói, Đức Maria là một thôn nữ đạo hạnh, xinh đẹp, nhưng không trau chuốt, lại rất dè dặt, làm cho các chàng thanh niên kính nể mà khong dám gần. Đó cũng là lá bùa Thiên Chúa cho Đức Maria,để bảo vệ sự khiết trinh của ngài.

Thánh Giuse không chọn người có nhan sắc bên ngoài, mà chỉ quý trọng tâm hồn trong trắng, nết na đoan trang, thương cha mẹ.
Maria có đủ tiêu chuẩn dễ thương, nên được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng mà sứThần Gabriel đã nói : Con bà sẽ là Đấng Tối Cao, sẽ ngự trên ngai Đavíd, và là Đấng Cứu Thế.

Vì thế thánh Giuse đã tự nhận mình chỉ là nô bộc được Thiên Chúa cho phục vụ thân mẫu của vị vua, mà cả dân tộc mình đang mong đợi, và uy quyền Ngài sẽ bao trùm cả thế giới.
Mẹ của Ngài cũng là mẹ của muôn dân.

Cũng vì vậy, mà thánh Giuse tự thấy mình phải sống trong sạch để phục vụ Bà Chúa trinh trong, thánh thiện của mình.

Nhưng mầu nhiệm xin Thiên Chúa sẽ sinh làm người, bởi một trinh nữ chưa được tiết lộ rộng rãi, nên thánh Giuse phải đóng vai một người chồng, chứ thâm tâm thánh nhân biết mình chỉ là một nô bộc, được hân hạnh phục vụ một bà chủ tuyệt vời.

Chính vì thế mà thánh Giuse được Hội Thánh ca tụng là bạn trinh sạch của Đức Maria khiết trinh…

KINH THÁNH GIUSE

Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng :

“Trên trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin.”

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con, khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa, chúng con xin trao phó nơi Cha (xin ý nguyện…)
Xin Cha giúp đỡ chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp phải.

Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha.

Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con.

Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con
Amen.

Tháng Kính Thánh Giuse

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải.