T7, 03 / 2018 6:46 Chiều | Đức Tin Jesus

Đó là lời Đức Hồng Y Phero Nguyễn Văn Nhơn nói thay lời nói cuối cùng của Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc trong thánh lễ an táng sáng nay ngày 17-3-2018.

Có lẽ bắt đầu từ 8h tối ngày 16-3-2017, Thi Hài Đức Tổng được di dời từ nhà thờ Đức Bà về Trung Tâm Mục Vụ Giáo Tổng Phận Sài Gòn, người ta đã nhìn thấy nét đẹp của Người Công Giáo giữa biến cố tang thương. Không tiếng kêu gào than khóc, biển người trật tự, trong tay nến cháy miệng hát lời cầu kinh. Mặc dù “ Chết” là sự mất mát, là đau thương, là chia lìa, là đang chơi vơi bên bờ vực thẳm của đau khổ. Nhưng vinh quang phục sinh của Đức Ki-tô đang bao trùm trên người Ki-tô hữu, nó đẹp và tỏa rạng như cuộc tiễn đưa, như khúc hát khải hoàn đưa Đức Tổng Phao lo về bên tòa Chúa cao sang. Dọc theo các ngã đường đưa di hài Đức Tổng mọi người hiệp thông, lối đi về trọn vẹn niềm tin.

Thánh lễ, đêm canh thức và rồi hôm nay biển người ào ạt về tham dự thánh lễ an táng tiễn biệt Đức Tổng lần cuối, vành khăn tang trắng xóa, trật tự an toàn văn minh và rất văn hóa trong một thánh lễ với biển người tham dự cho thấy nét đẹp ánh sáng Đức Ki-tô của đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng lễ Đức Hồng Y đã tổng lượt chặng đường trần thế ngắn ngủi của Đức Tổng với nhiều sứ vụ:  Một Cha Giáo; Một Giám Đốc Chủng Viện; Một Người Thầy; Người Liên lỉ với đời sống cầu nguyện. Nhưng vượt trên hết là lý tưởng sống đối thoại và Cứu độ. Đức Tổng đã sống một đời sống miệt mài vững tin cho đến chặng đường cuối của đời mình trong chuyến Ad limina, Ngài đã bước đi những bước cuối cùng bền bỉ trong nguyện cầu cho đến lúc ngã quỵ, chuỗi hạt mân côi Ngài vẫn mân mê và mang theo suốt đời mình, để lại cho đoàn dân Chúa tấm gương cao đẹp của Người Mục tử “ Đỏ” mà là “ Đỏ” đẹp của niềm tin chiến thắng không tầm thường như cái “ Đỏ” mà nhân gian đã gá n ghép cho Người.

Thân xác Đức Tổng được gửi sâu vào lòng đất nhưng đời sống” Đỏ” đẹp của Đức Tổng sẽ được khắc sâu trong lòng đoàn chiên Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Vết son hồng của Giáo Hội VietNam về cái chết “ Trong lòng Giáo Hội” một cái chết xứng đáng để làm tỏa rạng Danh Thánh Chúa trên nẻo đường trần gian còn lắm đam mê hư ảo. Cái chết bất ngờ mà như được Đức Tổng sẵn sàng dọn lòng để ra đi là lời cảnh tỉnh cho người còn lại.

“ Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” và là con đường dọn mở cho mùa chay Thánh nơi lòng người.

Đức Tổng đã về Thiên Quốc và niềm tin rằng Người sẽ luôn cầu bầu cho đoàn con cái còn đang trên đường lữ thứ trần gian.