SỨC MẠNH CỦA CHUỖI KINH MÂN CÔI VỚI LỬA LUYỆN NGỤC.

… Thánh nữ Têrêsa thành Avila (1515-1582) viết trong một tác phẩm như sau.

Một hôm lúc bắt đầu lần hạt Mân Côi, thánh nữ bỗng được ơn xuất thần và trông thấy Chốn Luyện Ngục có hình dạng một khu vực mênh mông bọc kín, trong đó Các Linh Hồn phải chịu cực hình giữa các Ngọn Lửa Thanh Luyện.

Ngay khi Kinh Kính Mừng đầu tiên vừa đọc lên, thánh nữ bỗng trông thấy tức khắc một luồng nước mát được dội xuống Các Linh Hồn.

Cứ thế tiếp tục đến Kinh Kính Mừng thứ hai.. rồi thứ ba.. rồi thứ tư..

Thánh nữ Têrêxa Avila liền hiểu rằng Tràng Kinh Mân Côi quả có sức mạnh lớn lao thoa dịu và giải thoát Các Linh Hồn ra khỏi Chốn Luyện Hình.

Kể từ ngày đó thánh nữ Têrêsa Avila không bao giờ sao lãng trong việc lần hạt Mân Côi.

Sưu tầm.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận