T2, 11 / 2017 8:25 Chiều | Đức Tin Jesus

I. Thánh Phaolô nói cùng kẻ phạm tội: “Bởi ngươi vì phạm Lề luật, ngươi làm nhục cho Thiên Chúa” (Rm 2,23).

Khi cơn cám dỗ ập đến, người ta bị đặt trước một ngã ba đường, và phải dùng tất cả sự tự do của mình mà chọn lựa: một đàng là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa, và đàng kia là khuôn mặt của một vài lợi lộc và khoái lạc nào đó. Nếu người ta lao mình về phía khoái lạc và lợi lộc thì quả thật, bằng chính hành động của mình họ đã tuyên bố rằng những khoái lạc hèn hạ và tục tằn ấy, những vui sướng đê hèn và nhuốc nhơ ấy đáng quý hơn tình yêu của Thiên Chúa. Họ đã làm nhục cho Thiên Thúa. Bởi vì, quả thật, tuy họ không nói ra ngoài miệng, nhưng chính hành động của họ đã cho thấy họ coi sự vui sướng đê hèn của xác thịt đáng quý trọng hơn tình yêu của Thiên Chúa.

Ôi lạy Chúa, biết bao lần con cũng đã sỉ nhục Chúa như thế! Biết bao lần con đã bỏ Chúa để được thỏa mãn những sở thích xấu xa, đê hèn của con!

II. Chúa đã từng phải than trách: “Các ngươi đã làm ô danh Ta chỉ vì ít vốc lúa mạch, chỉ vì một vài mẩu bánh” (Ed 13,19).

Thiên Chúa là Chúa muôn vàn lần cao quý hơn tất cả mọi của cải, chức quyền, danh vọng ở đời này cộng lại. Đồng thời Người cũng là Đấng không ngừng yêu thương chúng ta. Vì vậy, bỏ Thiên Chúa để được vàng bạc trân châu, dù là vô số, hay để được cả một quốc gia, dù là rộng rãi, giàu có, hùng mạnh, làm cơ nghiệp, thì quả thật đó là hành động của những kẻ vô cùng điên dại và tệ bạc. Và còn điên dại, tệ bạc hơn gấp bội nếu ta bỏ Chúa chỉ để được một chút hư danh, một ít tiền bạc, một khoảnh đất nhỏ hay một chút vui sướng xác thịt chưa nếm đã qua.

Ôi lạy Chúa, Con vẫn thường cư xử cách khờ dại và tệ bạc như vậy. Con vẫn thường cư xử cách khờ dại và tệ bạc như vậy. Con vẫn thường khinh rẻ Chúa là Đấng vô cùng thương yêu con để đổi lấy những sự hèn hạ hư không! Nhưng lạy Đấng cứu chuộc con, xin mở lượng hải hà Chúa. Bây giờ con kính mến Chúa hơn hết mọi sự. Và vì vậy, lạy Chúa, con đau đớn nếu phải bỏ Chúa hơn là mất mọi của cải và mất chính mạng sống con. Xin Chúa dủ lòng thương tha thứ. Không bao giờ con muốn thấy mình mất nghĩa cùng Chúa nữa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con được chết đi còn hơn là để con xúc phạm đến Ngài.

III. “Thiên Chúa, nào ai giống được như Người” (Tv 34,10).

Vâng, lạy Chúa, nào có người nào, vật nào sánh được với Chúa. Thế mà con lại bỏ Chúa để theo đuổi những sự vui sướng khả ố và những lợi ích khốn nạn bởi tội mà ra. Lạy Chúa Giêsu là Đấng con trông cậy, Máu Thánh Chúa là nguồn hy vọng của con. Chúa đã hứa nhận lời những kẻ cầu xin Chúa. Này con đến khẩn cầu cùng Chúa. Con không xin những của phù vân thế tục, song là xin ơn tha tội con đã phạm, những tội mà con đang ăn năn thống hối, những tội xấu xa vô cùng của con. Xin cho con được sống trong ơn nghĩa Chúa cho đến chết. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con cầu xin. Xin cho con được kính mến Chúa và say mê vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa. Xin cho con được mãi kính mến Chúa, đời này và đời sau. Lạy Chúa, xin hãy thương con. Chúa muốn gì nơi con, lạy Chúa, xin hãy thực hiện.

Lạy Chúa Giêsu là Chúa của đời con, là tất cả của con, xin Chúa đừng để con lạc mất Chúa nữa.

Lạy Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa – xin hãy nhận lời con kêu van, Mẹ hãy giúp con để con được thuộc về Chúa mãi mãi, và mãi mãi được Chúa làm gia nghiệp. Amen

Tác giả: Thánh Alphonso Liguori