CN, 12 / 2017 9:39 Sáng | Đức Tin Jesus

“Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.” (Mt 19,13-15)

Nên như trẻ nhỏ đơn sơ

Đất nền xây dựng hồn thơ Nước Trời

Khoả lòng hương gió ngàn khơi

Bao la biển lộng chơi vơi ánh nhìn

Sóng gầm bão nổi đức tin

Con thơ nhỏ bé nguyện xin Cha mình.

Mỉm cười giữa sớm bình minh

Ai kia thổn thức lặng thinh kiếm tìm

Mắt Cha rộn rã nhịp tim

Lòng con đắm đuối nổi chìm nắng mai

Chim kêu nhảy nhót đầu ngày

Con đi vào lớp miệt mài luyện trau.

Nước Trời dàn trải mỡ màu

Có bầu mây sáng tranh nhau xếp hình

Mầm xanh cục cựa lá xinh

Cho rơm cho lúa cho mình gạo ngon

Nước non chắp cánh lòng son

Môi con nguyện khúc véo von thiên thần.

Quyện hoà mưa nắng hồng ân

Bé thơ cứng cáp bước gần bước xa

Năm châu bốn bể một nhà

Đất này của Chúa, trời này của Cha

Chia nhau Đức Mến vỡ oà

Hương anh sắc chị em hoa nụ hiền.

Địa đàng ru giấc triền miên

Ầu ơ nôi sữa ân thiêng một đời

Nước Trời là chính cơ ngơi

Là Quê hương mới thảnh thơi xác hồn

Hôm nay vất vả sớm hôm

Ngày mai chính Đấng Càn khôn rủ tình.

Maria Đức Nữ Trinh

Nước Trời Mẹ xếp hành trình cho con

Phận con bé nhỏ lon ton

Chỉ đi theo Mẹ chứ còn biết chi

Những Lời Mẹ dạy tạc ghi

Tin Mừng- Lần chuỗi, mùa thi Nước Trời.

Hồn Biển

GX Mông Triệu, ngày 19/8/2017