Những Lý Do Chúng Ta Nên Đọc Kinh Thánh

SÁCH ĐƯỢC IN NHIỀU NHẤT VÀ BÁN CHẠY NHẤT

Kinh Thánh là cuốn sách có số lượng in nhiều nhất và bán chạy nhất từ trước tới nay. Theo ước tính đã có trên 3 tỷ cuốn Kinh Thánh đã được in ra. Hiện nay, có khoảng 100 triệu cuốn Kinh Thánh được bán ra mỗi năm, và con số này mỗi năm càng gia tăng.

Sá ng thế 22,18 “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

SÁCH CÓ SỐ ĐỘC GIẢ ĐÔNG NHẤT VÀ ĐƯỢC DỊCH RA NHIỀU NGÔN NGỮ NHẤT

Với số lượng in nhiều nhất như thế, số người đọc Kinh Thánh cũng đứng hàng đầu. Nếu tính con số tối thiểu cứ mỗi cuốn sách được in ra có ít nhất 2 người đọc, thì trên thế giới đã có trên 6 tỷ người đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh còn là cuốn được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất.

Giêmêria 31,33 “Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta”.

SÁCH VIẾT VÊ MỘT TRUYỆN TÌNH HAY NHẤT

Không có lá thư tình nào, truyện tình nào trên thế giới hay và dài như những lá thư, truyện tình trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu nói, “không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu người hiến mạng sống mình vì người yêu”, và chính Ngài đã làm điều đó để chứng minh tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Gioan 10,11 “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”.

SÁCH HỢP THỜI NHẤT

Mặc dù Kinh Thánh đã có gần 2000 năm, thế nhưng một điều kỳ diệu là những Lời Kinh Thánh không lỗi thời nhưng lại rất hợp thời. Những lời trong Kinh Thánh vẫn rất đúng và vẫn được đem ra áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Dothái 13,8 Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.

SÁCH CÓ QUYỀN NĂNG NHẤT

Tất cả những sách có mặt trên mặt đất đều không có quyền năng vì là những lời của con người. Lời Kinh Thánh đầy quyền năng vì là Lời của một Thiên Chúa hằng sống, uy quyền, và vinh quang muôn ngàn đời. Lời Kinh Thánh có quyền năng tha thứ, chữa lành, biến đổi, cho kẻ chết sống lại và mang đến ơn Cứu Độ.

Mác cô 2,11-12 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

SÁCH NÓI VỀ THIÊN CHÚA HAY NHẤT

Nếu bạn đã từng đi tĩnh tâm nghe một bài thuyết giảng hay nhất về Thiên Chúa của một người nổi tiếng nhất thì tất cả những điều bạn nghe đều xuất phát từ cuốn Kinh Thánh. Một bài giảng về Thiên Chúa mà không có điểm tựa từ Kinh Thánh là một bài giảng “trật đường”. Không ai có thể biết và viết về Thiên Chúa nếu không được mạc khải cho, và Thiên Chúa chính là tác giả của sách Kinh Thánh.

Mátthêu 11,27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

SÁCH NÓI VỀ BẠN HAY NHẤT

Càng đọc Kinh Thánh, bạn càng khám phá ra những lời trong Kinh Thánh đang nói về và cho chính bạn. Bạn đang đau khổ, buồn sầu, tội lỗi, chán nản hay vui sướng, bình an… tất cả những điều đó bạn đều tìm thấy trong Kinh Thánh.

Thánh vịnh 119,105 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.

SÁCH QUAN TRỌNG VÀ GIÁ TRỊ NHẤT

Chúa Giêsu nói: “người ta sống không nguyên bởi bá nh, nhưng còn bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Nói cách khác, nếu bạn chỉ ăn để sống mà thiếu niềm tin và sống Lời Chúa thì bạn đang chết một nửa đời. Một nửa đời bạn đang chết đó là linh hồn bạn đang thiếu của ăn Lời Chúa.

Mátthêu 16,26 “Vì nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

SÁCH ĐẮT GIÁ NHẤT

Kinh Thánh được viết vì bạn và cho bạn một cách nhưng không. Phú quý, giàu sang, nghèo nàn, thất học đều có thể đọc. Thế nhưng, Kinh Thánh là sách đã được trả giá đắt nhất không phải về giá trị vật chất thế gian nhưng là bởi Máu và Cái Chết của Chúa Giêsu.

Dothái 9,15 “Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa”.

SÁCH NÓI VỀ QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CHẮC CHĂN NHẤT

Không một thầy bói, nhà chiêm tinh nào có thể nói về quá khứ và tương lai đúng và chắc chắn nhất như sách Kinh Thánh, vì ngay cả số mệnh, cuộc đời của họ cũng nằm trong cuốn Kinh Thánh. Bạn muốn đi đúng đường, đúng hướng, có tương lai chắc chắn hãy tìm đọc Kinh Thánh.

Dacaria 10,2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian; chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề, như đàn chiên không người chăn dắt.

SÁCH CÓ NHIỀU SÁCH NHẤT TRONG MỘT CUỐN SÁCH

Kinh Thánh là sách có nhiều cuốn sách nhất trong một cuốn sách. Tổng cộng có 73 cuốn Kinh Thánh: 46 cuốn Cựu Ước và 27 cuốn Tân Ước.

SÁCH DUY NHẤT BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG ĐỜI ĐỜI CHO BẠN

Không ai trên đời có thể bảo đảm cho bạn sẽ được sống đời đời và cũng không ai trên đời có thể cứu bạn khỏi sự chết đời đời. Chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giêsu duy nhất mới bảo đảm được điều đó. Những ai tin, tuôn giữ Lời Ngài và đón nhận Ngài là Cứu Chúa của đời mình thì sẽ được sống đời đời.

Gioan 6,40 “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Ước mong Năm Lời Chúa này, mỗi người sẽ đọc Lời Chúa và sống Lời Chúa nhiều hơn. Và để kết thúc xin được mượn lời của Thánh Giê-rô-ni-mô để suy nghĩ về đời sống đức tin của mình: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô”.

Vậy bạn còn chờ đợi gì mà không đọc cuốn sách ấy. Xin mời hãy đọc Kinh Thánh hôm nay.

Sưu tầm.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments