NHỮNG LỜI VĨ NHÂN CA TỤNG ĐỨC MẸ TRÍCH SÁCH MẸ ƠN CỨU RỖI (P_1)

1. “Dù tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Mẹ, cũng không hư mất đời đời (Thánh Hilariô, Tiến sĩ Giáo hội)

2. “Khi tuyên bố rằng một đầy tớ của Mẹ Maria không thể bị mất phần rỗi… là nói về những đầy tớ của Mẹ đã có lòng ao ước cải tạo mà trung thành kính tôn kêu cầu Mẹ Thiên Chúa. Tôi chắc chắn những người này không thể hư mất được. Các thánh Giáo phụ và các thần học gia đều đồng ý kiến về điểm này. Bởi vậy ma quỷ, khi đã làm cho tội nhân mất ơn thánh, còn làm cho họ mất lòng tôn sùng Mẹ nữa”.(Thánh Anphongsô)

3. “Cha muốn ban cho Mẹ Maria đặc ân này vì lòng nhân từ của Cha, và để tôn kính Ngôi Hai đã nhập thể: bất cứ ai, dù tội lỗi đến đâu, mà kính cẩn tin yêu chạy đến kêu xin Mẹ Maria, sẽ không rơi vào quyền lực của quỉ dữ”.(Chúa phán với thánh nữ Catarina Siena)

4. “Như một người mẹ từ ái, âu yếm, không thể không săn sóc một đứa con phong hủi, dù rất khó khăn ghê tởm; cũng vậy, khi ta chạy đến với Mẹ Maria, người Mẹ nhân từ dịu dàng này không thể xua đuổi ta, dù tội lỗi ta, mà Mẹ nhận điều trị, xông lên một mùi hôi nồng nặc”.(Richard de Saint Laurent)

5. “Ai luôn luôn nhiệt tâm sùng kính Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa, sẽ không thể chết dữ được. Ôi lạy Mẹ Đồng Trinh, một tội nhân không thể được cứu rỗi nếu Mẹ không cứu giúp hộ phù!” (Thánh Inhaxiô Tử đạo)

6. “Mẹ Maria là phương thế cứu vớt duy nhất của tội nhân” (Thánh Augustino)

7. “Tình thương bao la của Mẹ Maria cứu rỗi một số rất lớn những tội nhân theo phép công thẳng của Chúa đã phải đoán phạt”. (Thánh Gioan Kim Khẩu)

8. “Tội nhân ơi, bạn đừng tuyệt vọng, đừng thôi chạy đến với Mẹ trong cơn túng cực. Cứ gọi Mẹ đến giúp bạn, luôn luôn bạn sẽ thấy Mẹ sẵn sàng tới cứu trợ bạn; vì thánh ý Chúa là chúng ta đến xin Mẹ nâng đỡ hộ vực trong mọi trường hợp”. (Thánh Basiliô)

9. “Như con người còn thở tỏ ra xác họ còn sống, tôi tớ Mẹ còn kêu Tên Mẹ cũng chứng tỏ họ còn sống, còn hoạt động và còn được ơn Chúa phù hộ nữa”. (Thánh Germanô)

10. “Ôi Mẹ, Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được đặc ân vinh hiển là làm cho những kẻ tội lỗi nặng nề trở lại cùng Chúa: vì lời Mẹ cầu bàu không thể không được chấp nhận, bởi Chúa luôn luôn xử với Mẹ như Mẹ thật vẹn tuyền”. (Thánh Germanô)

11. “Hỡi Bà Chúa con, dù địch thù có tấn công các tôi tớ Mẹ dữ dội đến đâu, Mẹ cũng giữ họ được an toàn, miễn là họ cầu khẩn danh thánh uy linh Mẹ”. (Thánh Germanô)

12. “Tôn sùng Mẹ là dấu linh hồn có ơn thánh, hay ít nhất cũng sắp được ơn thánh”. (Thánh Germanô)

13. “Mẹ hộ phù, chúng con khỏi chết; Mẹ cầu bàu, chúng con được sống”. (Thánh Laurentiô Justinianô)

14. “Kính chào Mẹ là hy vọng của hồn con! Kính chào Mẹ là phần rỗi chắc chắn của giáo nhân! Kính chào Mẹ là sự cứu giúp của người tội lỗi! Kính chào Mẹ là thành trì của tín hữu! Kính chào Mẹ là khu an toàn của cả thế giới!”. (Thánh Ephrem)

15. “Mẹ là đô thị an toàn, mọi người vào ẩn mình nơi Mẹ đều được an toàn”. (Thánh Gioan Đamascenô)

16. “Ôi Mẹ Thiên Chúa, tin tưởng ở Mẹ, con sẽ được cứu rỗi”. (Thánh Gioan Đamascenô)

17. “Lạy Mẹ Chúa của con, con được cứu rỗi là vì con tin tưởng ở Mẹ, một niềm tin không gì sánh kịp”. (Thánh Gioan Đamascenô)

18. “Ôi Maria, nguồn hy vọng của người tuyệt vọng, con kính chào Mẹ”. (Thánh Gioan Đamascenô)

19. “Mẹ Maria có thể đem lại hy vọng cứu rỗi cho cả những linh hồn tuyệt vọng nhất”. (Thánh Phêrô Đamianô)

20. “Bất cứ ai chạy đến cùng Mẹ Maria đều không thể hư mất được” (Thánh Anselmô)

21. “Tôi thường thấy, thường nghe kể lại, nhiều người trong cơn gian nan đã được cứu thoát khỏi nguy hiểm một cách mau chóng khi vừa nhớ đến danh thánh Maria!” (Thánh Anselmô)

22. “Người nào được Mẹ cầu nguyện cho một lần thôi, cũng không thể bị chúc dữ đời đời”. (Thánh Anselmô)

23. “Hàng ngàn, hàng triệu người kêu lên Mẹ, ôi Mẹ Maria, đều được cứu rỗi” (Thánh Anselmô)

24. “Nữ Vương lân tuất! Tại sao Giáo hội lại gọi Maria là Nữ Vương lân tuất? Thưa là để quyết chắc với ta rằng, Mẹ mở các kho tàng tình thương của Chúa cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, và cách nào Mẹ muốn, đến nỗi không một tội nhân nào, dù tội lỗi đến đâu, có thể hư mất khi Mẹ là Mẹ từ ái nhận phù trì họ”.(Thánh Bênađô, In Salve Reg. S.I.)

25. “Maria là tàu cứu vớt người ta khỏi chìm trong biển lửa đời đời”. (Thánh Bênađô)

26. “Các con yêu dấu, các bạn thân yêu, Mẹ Maria, chính là thang của tội nhân, là niềm cậy trông lớn lao của tôi, là tất cả lý do của lòng tôi hy vọng”. (Thánh Bênađô)

27. “Ai nhớ cầu xin Mẹ, mà Mẹ không tiếp cứu, thì xin đừng ca tụng tình thương của Mẹ nữa, đừng nói cả đến tên Mẹ nữa!”(Thánh Bênađô)

28. “Tội lỗi nặng nề đến đâu mà đến cầu xin Mẹ, Mẹ cũng không xét xem họ có công nào đáng nhận lời không; Mẹ chỉ làm có một việc là đoái nhận và cứu giúp mọi người”.(Thánh Bênađô và Thánh Anphongsô)

29. “Ôi Bà Chúa cao sang, khi một tội nhân nào đến sấp mình dưới chân Mẹ, không bao giờ Mẹ tởm gớm, dầu họ bẩn thỉu ghê rợn đến đâu. Khi họ xin Mẹ phù hộ, Mẹ liền đoái giơ tay nhân từ cứu họ khỏi vực sâu thất vọng”. (Thánh Bênađô)

30. “Mẹ là Nữ Hoàng tình thương, mà đối tượng của tình thương là gì, nếu không phải là những kẻ khốn nạn nhất? Vậy con đáng Mẹ thương nhất”. (Thánh Bênađô)

31. “Tội nhân ạ, chính vì bạn bất xứng nhận ơn Chúa mà Chúa đã ban mọi ơn cho Mẹ, để bạn đến nhận lấy từ tay Mẹ”. (Thánh Bênađô)

32. “Mẹ là xe tốc hành về trời”. (Thánh Bênađô)

33. “Nếu bạn không muốn bị gió bão dập vùi, bạn hãy nhìn sao gọi Mẹ.”(Thánh Bênađô)

34. “Ai mang Danh Maria làm biểu hiệu sẽ được ghi vào sổ hằng sống”. (Thánh Bonaventura)

35. “Hỡi dân chúng, hãy nghe đây! Nếu anh em muốn vào thiên đàng, hãy tôn sùng Nữ Trinh Maria, anh em sẽ được sống và được rỗi đời đời”. (Thánh Bonaventura)

36. “Một lời kêu lên Mẹ, Mẹ cũng đưa bạn vào cửa đấy, các bạn đắm đuối ngoài khơi ơi!”(Thánh Bonaventura)

37. “Ôi Maria! Mẹ là phần rỗi của hết mọi người kêu đến Mẹ”. (Thánh Bonaventura)

38. “Ôi Nữ Vương Maria, ai bền lòng phụng sự Mẹ không thể hư mất được”. (Thánh Bonaventura)

39. “Hết mọi người tin tưởng Mẹ cầu bàu đều được cứu rỗi”. (Thánh Bonaventura)

40. “Có người nào không được ánh mặt trời soi tới? – Có người nào mà tình thương của Nữ Vương trên trời không chiếu soi?”
(Thánh Bonaventura)

41. “Cứ kêu xin danh thánh Mẹ, thế nào cũng được hộ phù. Danh thánh Mẹ chứa chan bao ơn phúc!” (Thánh Bonaventura)

42. “Ôi Maria dịu hiền, những người yêu mến Mẹ được bình an biết mấy! Linh hồn họ sẽ thoát chết vô cùng!” (Thánh Bonaventura)

43. “Ôi Maria! Tội nhân có bị cả thế giới gớm ghét cũng được Mẹ tiếp đón nhân từ, dù họ khốn nạn đến đâu, Mẹ cũng không để họ ra về khi chưa dàn hòa với Đấng phán xét họ”. (Thánh Bonaventura)

44. “Nữ Trinh Maria nhân từ không hề ghét bỏ một kẻ khô khan;
“Không khinh chê một tội nhân nào;
“Nhưng đến đâu, Mẹ Tỏa rộng hương thơm rất dịu ngọt đức cậy trông và ơn tha thứ”. (Thánh Bonaventura)

45. “Nếu Chúa ra lý đoán phạt tôi… Nếu người đuổi tôi xéo khỏi bệ chân thánh Người, tôi sẽ đến sấp mình dưới chân Maria Mẹ Người, cứ nằm lì ở đó cho đến khi được tha thứ. Vì người Mẹ lân tuất này không thể và không bao giờ lãnh đạm trước những thống khổ của nhân loại, cũng không thể từ chối những kẻ khốn nạn đến xin Mẹ cứu giúp”. (Thánh Bonaventura)

46. “Sao thì sao, miễn là con được phúc chết trước một ảnh tượng Mẹ, phó linh hồn cho tình thương Mẹ, là con hy vọng chắc chắn không bị luận phạt, và một ngày kia ở trên trời, con sẽ vang ca khen ngợi Mẹ cùng với muôn vàn tôi tớ đã được Mẹ cầu bàu cứu vớt”. (Thánh Anphongsô và thánh Bonaventura)

47. “Ở tiệc cưới Cana khi Chúa Giêsu nói với Mẹ: Giờ Con chưa tới, là Chúa tỏ ra chắc chắn Chúa sẽ không làm phép lạ nếu không phải Mẹ xin; nhưng vì có lời Mẹ thỉnh cầu, Chúa đã làm ngay phép lạ”(Thánh Tôma)

48. Chúa lại nói với Mẹ: “Mẹ ạ, Mẹ cứ xin Con điều Mẹ muốn: Vì, Mẹ đã biết, có lời nào Mẹ xin mà Con không nhận đâu. Lúc Con còn ở dưới trần Mẹ đã chẳng từ chối Con điều gì, thì ngày nay ở trên trời, Con cũng chẳng từ chối Mẹ điều gì cả”. (Mạc Khải lục)

49. Mẹ nói: “Như một người mẹ khi thấy con rơi vào lửa, liền làm hết cách để cứu nguy, cũng vậy, Mẹ sẽ luôn luôn làm như thế đối với mọi tội nhân cầu xin Mẹ thương xót họ; phải, với hết mọi tội nhân, dù tội lỗi rất nặng nề, miễn là chạy đến kêu cầu xin cùng Mẹ cứu giúp”. (Mạc Khải lục)

50. Mẹ phán với thánh nữ Brigitta: “Một người dù tội lỗi đến đâu, nếu muốn thống hối thật mà chạy đến với Mẹ, Mẹ liền vội vã đón tiếp họ. Mẹ không xét họ tội lỗi hay không, mà Mẹ chỉ xem họ có thiện chí hay không; Mẹ thương chữa vết thương họ: vì Mẹ thật là Mẹ Tình thương”. (Mạc Khải lục)

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận