Những Điều Đức Mẹ Đòi Hỏi Chúng Ta Phải Làm trong Giờ Ban Ơn Phước

Những điều Đức Mẹ đòi hỏi chúng ta phải làm trong Giờ Ban Ơn Phước:

1– Ngày và giờ Ban Ơn: Mồng 8 tháng 12, lễ mừng Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bắt đầu

12 giờ trưa đến 1 giờ chiều cho trọn một giờ cầu nguyện.

2– Trong suốt thời gian trên, có thể thực hiện Giờ Ban Ơn Phước tại nhà thờ hoặc ở nhà, nhưng phải từ bỏ tất cả những việc làm xao lãng như nghe điện thoại, ra mở cửa, v.v… mà chỉ tập trung tư tưởng vào việc hiệp thông với Chúa trong giờ ban ơn đặc biệt này.

3-  Bắt đầu Giờ Ban Ơn bằng cách giang tay ra đọc lời nguyện cầu Thánh Vịnh 51 ba lần.

4- Thì giờ còn lại trong Giờ Ban Ơn, là cảm thông với Chúa trong sự yên lặng suy gẫm đến lòng bao dung của Chúa Giêsu, lần chuỗi Mân côi, cầu cùng Chúa theo ý riêng, hoặc cầu nguyện theo sở thích như hát ca ngợi Chúa, suy gẫm những lời nguyện cầu khác…vân vân…

 Lòng tri ân

Truyền sử trên được các Sơ dòng Felix viết ra, hay nói một cách tổng quát đã được ấn hành trong tập san Ave Maria. Truyền sử đã được dịch thuật từ tiếng Phần Lan ra tiếng Anh. Theo ý của Đức Mẹ Đồng Trinh là truyền bá sâu rộng thông điệp này trên khắp thế giới.

* * *

Thánh Vịnh 51 – Kinh Sám Hối

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

1. Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va. 3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. 7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. 8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. 10 Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. 11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

12. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. 13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. 14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; 15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

17. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. 19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. 20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại. 21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận