T6, 11 / 2017 12:34 Sáng | Đức Tin Jesus

Chúng ta đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh

của Chúng ta và Chúa trả lời: “Không”

Ngài nói rằng không phải Ngài mà chính

Chúng ta mới là người phấn đấu để vượt thắng nó.

Chúng ta đã xin Chúa làm cho con được lành lặn

và Chúa trả lời: “Không”

Ngài nói rằng tinh thần mới lành lặn,

còn thể xác chỉ là tạm bợ.

Chúng ta đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn

và Chúa trả lời: “Không”

Ngài nói rằng kiên nhẫn là trái của thử thách

Ngài không ban cho tôi trái ấy mà để Chúng ta tự tìm lấy.

Chúng ta đã xin Chúa ban cho Chúng ta được hạnh phúc

và Chúa đã trả lời : Không”

Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho Chúng ta

còn hạnh phúc hay không là tùy Chúng ta.

Chúng ta đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho Chúng ta

và Chúa đã trả lời: “Không”

Ngài nói rằng Chúng ta phải tự lớn lên

và Ngài sẽ cắt tỉa để Chúng ta mang nhiều hoa trái.

Chúng ta đã xin Chúa đừng để Chúng ta đau khổ

và Ngài trả lời: “Không”

Ngài nói rằng đau khổ làm cho Chúng ta được thoát

khỏi những vướng bận trần gian và mang tôi đền gần Ngài.

Chúng ta tự hỏi: “Liệu Ngài có yêu Chúng ta không?”

và Ngài đã trả lời rằng: “Có”

Ngài nói rằng Ngài đã ban cho Chúng ta Người Con Một

Đấng đã chết vì Chúng ta và một ngày nào đó Chúng ta đã tin, Chúng ta sẽ được lên Thiên Đàng.

Chúng ta đã xin Chúa giúp Chúng ta yêu mến tha nhân như Ngài yêu thương Chúng ta

Và Chúa nói: “Cuối cùng con đã xin đúng điều ta chờ đợi”.

Theo Internet