" /> NHỜ CHUỖI KINH MÂN CÔI CỦA BÀ CỤ ĂN MÀY VÔ SỐ ƠN HOÁN CẢI LẠ LÙNG ĐỔ XUỐNG.
Home » Sống Đạo » NHỜ CHUỖI KINH MÂN CÔI CỦA BÀ CỤ ĂN MÀY VÔ SỐ ƠN HOÁN CẢI LẠ LÙNG ĐỔ XUỐNG.

NHỜ CHUỖI KINH MÂN CÔI CỦA BÀ CỤ ĂN MÀY VÔ SỐ ƠN HOÁN CẢI LẠ LÙNG ĐỔ XUỐNG.

NHỜ CHUỖI KINH MÂN CÔI CỦA BÀ CỤ ĂN MÀY VÔ SỐ ƠN HOÁN CẢI LẠ LÙNG ĐỔ XUỐNG.

Có một lần cha thánh Gioan Vianney được mời giảng tĩnh tâm cho dân chúng ở một vùng gần họ Ars.

Điều đầu tiên cha Vianney hỏi cha sở là có ai trong số các tín hữu sẵn sàng cầu nguyện một cách mạnh mẽ không.

Cha sở chỉ cho cha một bà ăn xin nghèo, chỉ biết lần hạt Mân Côi suốt ngày.

Cha thánh Vianney lập tức đền gần bà và xin bà lần hạt Mân Côi trong suốt thời gian cha giảng tĩnh tâm cho tín hữu giáo xứ.

Bà cụ ăn mày vâng lệnh cha lần hạt Mân Côi trong suốt cuộc giảng tĩnh tâm ấy.

Cuộc tĩnh tâm đã rất thành công. Các vụ hoán cải gia tăng, và cha thánh Vianney vui sướng làm chứng và nói rằng:

“Đó không phải là công trình của tôi đâu, mà là của Đức Mẹ do lời khẩn cầu của bà cụ ăn mày lần hạt Mân Côi đấy!”.

Lược trích trong :

Sức Mạnh Cứu Rỗi Của Kinh Mân Côi.

(Thánh Mẫu Học bài số 365)

Linh Tiến Khải

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *