T2, 11 / 2017 9:09 Chiều | Đức Tin Jesus

Suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn Chúa Giesu là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất (Lời Thánh Alphonso Liguori)

Vậy Nhóm MẸ MARIA LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG xin mời các bạn suy gẫm. Tài liệu trích từ quyển TIẾNG GỌI TÌNH YÊU. Là những lời tâm sự của Chúa Giê-su với nữ tu Josepha Menendez, dòng Thánh Tâm

TIỂU CHÚ của Dịch giả:

Sách đã được phép phiên dịch do nhà Mẹ dòng Thánh Tâm tại Roma

Sách Tiếng Gọi Tình Yêu là một thiên mệnh lệnh dài, Thánh Tâm Chúa nhờ tay chị nữ tu Gioséppha Menendez trao gửi nhân loại từ năm 1920, hô hào họ, nhất là tội nhân tin tưởng triệt để vào tình thương tha thứ của Chúa, Đấng đã đổ hết máu đào, mục đích duy nhất là chỉ để rửa tội nhân loại.

Bản trích dịch này là một phần diễn tả tấn thảm kịch tử nạn và ý nghĩa cao siêu của nó, do chính Gioséppha đã mắt thấy tai nghe.

Tuần thương khó 1923, Chúa hiện hình thảm não trước mắt chị, bắt đầu từ nhà tiệc ly đến núi Sọ.

Thứ Sáu tuần thánh (30-3-1923) để kết liễu cuộc mạc khải nhiệm mầu ấy, Chúa phán: “Gioséppha, các điều con đã nghe, hãy viết hết. Cha muốn các linh hồn đọc bản viết này, để kẻ khát, khỏi khát, kẻ đói được no lòng”.

Các bạn đọc đến niềm thống khổ tê tái của Chúa, hoặc những lần Người thất vọng trước tình yêu (một tình yêu rào rạt trong Máu) sẽ không tài nào cầm nổi giọt lệ !

Lệ sẽ rơi tầm tã …

Niềm cảm thương sẽ dâng mênh mông …

Và từ suối lệ đổ xuống kia, sẽ nở lên một bông hoa tình ái, một thống hối tội khiên, hầu đền đáp một phần nào nguồn nước mắt bất tận, Chúa đã tuôn rơi hồi tử nạn, cũng như ngày nay, vẫn âm thầm dốc đổ ra, hầu chinh phục ta trở về tình thương cao cả của Người.

Ngày 22-3-1923

1-CHÚA RỬA CHÂN MÔN ĐỆ

Ý nghĩa đức thương xót và lòng tin cẩn

Gioséppha, bây giờ Cha bắt đầu nói con nghe những cảnh tình tràn ngập thâm tâm Cha, khi rửa chân các đầy tớ. Con xem, Cha hội hợp hết các môn đệ, không trừ ai. Có Gioan đầy tớ yêu dấu nhất, có Giuda tí nữa sẽ phó nộp Cha cho quân dữ. Cha sẽ nói con hiểu vì sao Cha tập hợp tất cả, và vì sao Cha bắt đầu rửa chân họ ?

Cha hội họp tất cả, vì đã đến lúc Giáo Hội Cha ra mắt thế gian, đã đến lúc mọi đoàn chỉ có một Chúa chiên.

Cha cũng muốn cho các linh hồn hiểu rằng : dù họ chứa đầy tội lỗi nặng nề nhất, Cha không hề từ chối ơn Cha, không hề phân biệt họ ra khỏi những linh hồn Cha yêu thương cách riêng. Cha giữ họ trong lòng Cha, kẻ dữ cũng như kẻ lành, ban cho mỗi người những ơn cần thiết theo bậc.

Nhưng than ôi. Cha khổ tâm biết mấy, khi thấy bao linh hồn mà Giuda vô phúc là hình bóng, nhiều lần ngồi dưới chân Cha, tắm trong Máu Cha, đã hư mất đời đời.

Cha muốn họ hiểu rằng : Đừng vì lẽ có tội mà lìa xa Cha. Họ chớ lầm tưởng rằng không còn phương cứu vãn, hoặc sợ không được yêu dấu như xưa. Không, hỡi các linh hồn, tư tưởng đó không phải là tư tưởng của một Thiên Chúa sắp đổ dốc hết Máu ra vì các con.

Tất cả hãy đến với Cha, đừng e sợ, vì Cha yêu các con lắm. Cha sẽ rửa các con trong Máu Cha, các con sẽ nên trắng hơn tuyết. Tội các con sẽ chìm mất tích trong bể nước, nơi chính Cha tắm rửa các con, sẽ không một sức gì ngăn cản được lòng Cha yêu thương các con.

Gioséppha con ơi, hôm nay con hãy khát khao ao ước hết sức cho các linh hồn nhất là tội nhân đến tắm mình trong nước giải tội, để họ hoàn toàn có những tư tưởng cậy trông, đừng sợ hãi, vì Cha là một Thiên Chúa đầy tình thương, hằng sẵn sàng nhận họ vào Lòng Cha.

Ngày 25-3-1923

2- BỮA TIỆC LY

Lý do Chúa Rửa chân môn đệ

-Cha con ta sẽ nói tiếp những bí mật tình yêu. Cha cho con biết lý do khiến Cha rửa chân đầy tớ trước khi ăn tiệc. Trước hết, để các linh hồn hiểu rằng Cha muốn họ phải rất thanh sạch, khi rước Thánh Thể. Và nhắc nhớ các linh hồn trót sa ngã biết rằng họ vẫn có thể nhờ phép Giải tội tìm thấy đức trong trắng đã mất.

-Chính Cha rửa chân các môn đệ để nêu gương cho những kẻ hiến thân làm việc tông đồ biết hạ mình trước mặt tội nhân cũng như các linh hồn khác đã trao phó cho họ, phải đối xử nhân từ với họ.

-Cha thắt lưng, để các tông đồ biết mình phải thắt giây hy sinh, từ bỏ mình, nếu muốn chinh phục các linh hồn cách hiệu quả.

Cha cũng muốn dạy họ phải giầu tình thương nhau, luôn sẵn sàng rửa sạch lỗi lầm của kẻ khác, nghĩa là che giấu, tha thứ những tội đó, đừng bao giờ tiết lộ ra ngoài.
-Sau hết, Cha đổ nước trên chân môn đệ, là hình bóng lửa nhiệt thành của lòng Cha cháy lên vì hạnh phúc thế gian.

Trích dịch sách UN APPEL D’AMOUR