NGHI THỨC CHÚC TUỔI CHÚA, ĐỨC MẸ, CÁC THÁNH

Trong những giờ phút đầu tiên của ngày đầu năm ……  với tâm tình con thảo. Giờ đây cộng đoàn họ đạo chúng ta cùng hiệp ý với Cha chủ tế, quý Hội đồng giáo xứ, đại diện cho mọi thành thần trong họ đạo, cùng cung kính chúc xuân Thiên Chúa Ba Ngôi.

NGHI THỨC CHÚC TUỔI CHÚA, ĐỨC MẸ, CÁC THÁNH
NGHI THỨC CHÚC TUỔI CHÚA, ĐỨC MẸ, CÁC THÁNH

Thánh phần tham dự:

–         Cha chủ tế

–         Quý tu sĩ

–         Quý vị CỐ VẤN HĐMV, HĐMV GX, các giới.

–         Người cầm thánh giá, 2 giúp lễ cầm nến cao.

DIỄN TIẾN NGHI THỨC:

–         Sau đọc kinh trước thánh lễ như thường lệ

–         1-Hội Đồng Mục Vụ Gx sắp sẵn 2 hàng, tay cầm nhang, người mang    Mâm Ngũ quả: đi đầu là Thánh giá, đèn hầu

–          2-Giúp lễ rung chuông.

–         Ca đoàn hát bài ca nhập lễ “TÂN NIÊN PHỤNG BÁI”(Tuyển tập Thánh ca cua Lm. Thanh Bình trang 244-245) Khúc

–          “Vào đầu”Tôn vinh Thiên Chúa…”,

–         3-Đoàn bắt đầu khởi hành lên cung thánh.

–         Đoàn rước đến trước cung thánh sau khi đã ổn định đứng đúng vị trí (xếp theo hình vòng cung trước Bàn thờ.). Lưu ý chờ 2 người bưng mâm quả, đặt mâm trên bàn thờ xong, sau đó về đứng đúng vị trí (tùy tình hình ứng biến, nhưng phải ổn định đứng đúng vị trí).

–         Sau đó người hướng dẫn đọc:

HD:1. Trong những giờ phút đầu tiên của ngày đầu năm ……với tâm tình con thảo. Giờ đây cộng đoàn họ đạo chúng ta cùng hiệp ý với Cha chủ tế, quý Hội đồng giáo xứ, đại diện cho mọi thành thần trong họ đạo, cùng cung kính chúc xuân Thiên Chúa Ba Ngôi.

*.    (Ca đoàn  vừa dứt câu 1 :” C.CHAĐoàn con cảm tạ Chúa Cha…

3.    Mõ gõ 3 tiếng ( Chủ tế và tất cả đưa nhang lên ngang trá n) –

4.   Tiếp đến chiêng đánh 3 tiếng (Chủ tế, quý vị đại diện và cả cộng >>đoàn quỳ gối)
HD:5. Người hướng dẫn nói :   Nhất bái THIÊN CHÚA NGÔI CHA.

6.  Chủ tế và các đại diện quỳ xá nhang 3 xá, ăn khớp với   3 tiếng trống +3 tiếng chiêng (đánh cùng một lúc). sau đó vẫn quỳ tại chỗ.

HD: 7. Người hướng dẫn nói tiếpNhị bái THIÊN CHÚA NGÔI CON.

*Ca đoàn hát tiếp câu 2:”C. CON:” Đoàn con cảm tạ Chúa Con…

8.    Chủ tế và các đại diện quỳ xá tiếp 3 xá, ăn khớp với 3 tiếng trống + 3 chiêng (đánh cùng một lúc)và tiếp tục quỳ.

*Ca đoàn hát tiếp câu 3:CT.T.”Đoàn con cảm ta Thánh Linh

HD:9.  Người hướng dẫn nói tiếp:  Tam bái CHÚA THÁNH THẦN.

10.   Chủ tế và các đại diện quỳ xá tiếp 3 xá, ăn khớp với 3 tiếng trống + 3 chiêng (đánh cùng một lúc). Sau đó chủ tế, quý vị đại diện và cả cộng đoàn    >>đứng lên. (nhang để trước ngực)

*Ca đoàn tiếp câu:4:Chư T.:”Đoàn con cảm tạ Mẹ hiền…

12.   Mõ :gõ 3 tiếng : Chủ tế và quý vị đại diện đưa nhang lên trước trá n.  Sau đó vẫn giữ tư thế….đứng, chờ người hướng dẫn nói.

HD:13.   Người hướng dẫn : Tứ bái: THÁNH MẪU MARIA, CÁC  THIÊN THẦN, THÁNH CẢ GIUSE VÀ CÁC THÁNH.

14.  Chủ tế và các đại diện đứng xá nhang 2 xá, ăn khớp với 2 tiếng trống +2 tiếng chiêng (đánh cùng một lúc). ( sau đó vẫn đứng tại chỗ).

15.  (Sau khi ngưng vài giâyMõ gõ 3 tiếng : Chủ tế và quý đại diện đưa nhang lên trước trá n.

*Ca đoàn tiếp câu 5: Ô.B.T.T.:” Muôn lời dâng kính Tổ tiên

HD:16.Người hướng dẫn :  Ngũ bái KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ

17.   Chủ tế và các đại diện đứng xá nhang 1 xá, ăn khớp với 1 tiếng trống +1 tiếng chiêng (đánh cùng một lúc).

Sau khi ngũ bái xong, chủ tế cắm nhang, tiếp theo quý tu sĩ, tất cả quý  đại diện, xếp theo thứ tự từng 2 người một.

Sau phần cắm nhang, chủ tế tiến lên hôn bàn thờ và xướng kinh Vinh Danh, quý tu sĩ và đại diện trở về chỗ ..

>>>THÁNH LỄ tiếp tục như thường lệ.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments