NGHE LỜI CHÚA VỚI HẾT TÂM HỒN

Các ngươi chớ gọi ai là Thầy vì các ngươi có   một Thầy duy nhất (Mat 23, 8)

Mối quan hệ ta nhận  thấy giữa Lời Chúa và Thánh Thể là : cả hai đều phải đi tới tâm hồn, tuy bằng những con đường khác nhau : Thánh Thể đi qua miệng ; Lời Chúa đi qua lỗ tai. Nếu bạn hỏi tôi thế nào là “lắng tai linh hồn” mà nghe, tôi sẽ trả lời vắn tắt là nghe một cách chăm chú. Nhưng có lẽ sự chăm chú tôi nói đây không phải là sự chăm chú của bạn tưởng đâu.

Để hiểu rõ bạn phải chăm chú thế nào đối với Lời Chúa, bạn phải ghi khắc vào lòng chân lý sau đây : ngoài âm thanh đập vào thính giác, còn có một tiếng thầm kín vang laên trong nội tâm. Chính tiếng linh thiêng ấy mới là lời rao giảng đích thực, thiếu nó tất cả mọi điều loài người nói sẽ chỉ là một tiếng động vô ích. Con Thiên Chúa cho phép chúng tôi mang danh hiệu là thầy giảng dậy. Ngài phán : “Không ai được gọi là Thầy vì chỉ có một vị Thầy duy nhất” (Mt 23, 8).

Người ta có lấy tay chỉ thẳng vào những bức họa trong ngôi nhà thờ này, hay có lưu ý chúng ta về những mầu sắc, đường nét tinh vi, cũng đều vô ích, nếu như không có ánh mặt trời chiếu vào, vì ta sẽ không phân biệt được vật gì hết.

Cũng thế, giữa bao nhiêu điều ta nghe thấy, dù ta hết sức chăm chú để phân biệt cái đứng, cái sai, ta cũng không bao giờ phân biệt được, nếu Đức Kitô là “Ánh sáng chiếu soi mọi người sinh ra ở thến gian này” (Gioan 1, 9) không gửi ánh sáng vô hình xuống trên những điều ta nghe và trên trí khôn của ta. Vậy có thể nói Đức Kitô là một giác quan nhờ đó ta thưởng thức được những gì thuộc về Thiên Chúa ; chính Người mở lòng mở trí chúng ta và phán dạy từ bên trong và như tôi đã nói, đó mới là lời giảng dạy đích thực. Bởi đó thánh Autinh nói : “Âm thanh của lời nói đập vào lỗ tai, còn vị Tôn sư thì ở ngay trong lòng”.

Người ta nói trên tòa giảng, còn việc rao giảng đích thực diễn ra trong lòng người nghe. Vì chỉ có một thầy dạy duy nhất là Đức Kitô.

                                                                                      * Bossuet

Lạy Chúa,

Khi Chúa phán : Hãy đến cùng Ta, đó không phải chỉ là một mệnh lệnh.

Lời Chúa khai mở một con đường

Và cho chúng con sức mạnh để bước theo.

Lời Chúa lôi kéo chúng con

Không phải qua tả qua hữu

Nhưng thẳng lên phía trước mặt,

Đến một nơi có tên là Vĩnh Cửu.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận