MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI !!!. NHỮNG ƠN PHƯỚC, MẸ MARIA HẰNG TRAO BAN, CHO NHỮNG AI SIÊNG NĂNG LẦN CHUỖI TRÀNG HẠT KINH MÂN CÔI !!!.

Kính Mừng Maria ! Đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ ! Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ ! Và Giêsu, con lòng Mẹ, gồm phúc lạ.

Thánh Maria ! Đức Mẹ Chúa Trời !. Cầu cho chúng con, là kẻ có tội. Khi này, và trong giờ lâm tử. Amen !!!

Những ơn phúc, của Đức Mẹ Maria trao ban, trong chuỗi tràng hạt Mân Côi !!!.

( 1 ) : Những ai trung thành phụng sự Mẹ Maria, bằng cách đọc kinh Mân Côi. Sẽ được ban nhiều ơn cao cả.

( 2) : Mẹ Maria sẽ phù trợ đặc biệt, và ban nhiều đặc ân, cho những ai đọc kinh Mân Côi.

( 3 ) : Kinh Mân Côi ! Sẽ là áo – mão – giáp, để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi ! Tiêu diệt sự dữ và sự tội, giúp loại đi những thói hư tật xấu, cùng những lôi kéo cám dỗ của tội lỗi.

( 4 ) : Kinh Mân Côi ! Giúp tạo nhân đức, cùng các việc lành tiến triển. Kéo nhiều tình yêu thương của Thiên Chúa, từ trời cao, đỗ xuống trên các linh hồn.

( 5 ) : Linh hồn đến với Mẹ Maria, bằng kinh Mân Côi, sẽ không bị hư mất.

( 6 ) : Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sáng, và áp dụng mầu nhiệm kinh Mân Côi vào đời sống. Sẽ không còn lo sợ sự rủi ro, hay những họa nạn. Thiên Chúa sẽ luôn hộ phù, ban cho người ấy, sẽ không bị chết bất đắc kỳ tử.

( 7 ) : Những ai thật lòng tôn sùng mầu nhiệm kinh Mân Côi. Sẽ được chịu lãnh các Phép Bí Tích, trước giờ lâm tử.

( 8 ) : Những ai trung thành lần hạt Mân Côi. Khi sống và nhất là trong giờ lâm tử. Sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn lối. Và cùng được hưởng nhiều ân huệ của Thiên Chúa.

( 9 ) : Mẹ Maria sẽ cứu vớt khỏi nơi luyện tội, dành cho những ai tôn sùng phép lần hạt Mân Côi.

( 10 ) : Những phận con cái trung thành tôn sùng phép lần hạt kinh Mân Côi mỗi ngày. Sẽ được thừa hưởng Vinh Quang lớn lao trên Thiên Đàng.

( 11 ) : Chính nhờ lần hạt Mân Côi, mà sẽ được nhận lãnh hết những gì nguyện xin.

( 12 ) : Những ai truyền dạy kinh Mân Côi cho người khác. Sẽ luôn được Đức Mẹ chở che, ra tay nâng đỡ trong mọi khó khăn, hay sự nguy khốn.

( 13 ) : Mẹ Maria đã xin phép với Thiên Chúa. Dành cho những ai truyền dạy phép tôn sùng lần hạt, đọc kinh Mân Côi. Sẽ được cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu, cho khi sống và trong giờ lâm tử.

( 14 ) : Những ai đọc kinh Mân Côi, đều là con cái của Mẹ Maria, và là con cái của Nước Đức Chúa Trời.

( 15 ) : Tôn sùng phép lần hạt, chuỗi tràng hạt kinh Mân Côi. Chính là dấu chỉ chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

Kính Lạy Mẹ Maria ! Xin luôn chỉ dạy chúng con, biết đón nhận mầu nhiệm Mân Côi, cùng với những ân phúc, Mẹ Maria đã trao ban. Để chúng con nương tựa vào. Dùng tâm tình Hoa Mân Côi, dâng lên câu kinh lời nguyện tốt lành. Sống thể hiện mầu nhiệm Mân Côi giữa đời. Để luôn làm đẹp lòng Mẹ Maria và Thiên Chúa. Nhầm mang đến mọi ơn phước tốt lành cho chúng con. Dành giúp ích cho các linh hồn nơi chốn luyện tội, Dành đến lời cầu xin, cho những người thân quen. Dành lời cầu xin an bình, cho đời sống mọi người đang hiện hữu. Dành cầu xin, cho nền hòa bình của thế giới.

Vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh Maria !. Cùng với Danh Thánh Chúa Giêsu Kito !. Luôn là Đấng bàu chữa cho chúng con, trước Tòa Chúa Uy Nghiêm. Xin hằng đoái trông đến, và luôn cứu giúp chúng con, trong mọi đàng !!!. Amen !.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments