" /> LƯƠNG TÂM NGAY THẲNG.
Home » Sống Đạo » LƯƠNG TÂM NGAY THẲNG.

LƯƠNG TÂM NGAY THẲNG.

 

LƯƠNG TÂM NGAY THẲNG.Một lương tâm ngay thẳng thì không sợ bị người đời xét đoán. Chúa hiểu là đủ. Vì bạn có sống tốt tới đâu thì cũng có người sẽ chỉ trích bạn. Dù bạn có gắng làm tốt tới đâu bạn cũng không thể làm hài lòng mọi người và có khi còn bị người khác hiểu lầm kết án. Đừng buồn vì bị chỉ trích, đừng nản khi bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục làm điều đúng, cứ cố gắng sống cho thật tốt. Noi gương Chúa Giêsu cứ sống tốt, làm tốt dù Ngài có bị người biệt phái và luật sĩ chỉ trích, ganh ghét, vu khống và giết chết. Chỉ có Chúa là đấng thấu hiểu mọi sự mới có quyền xét xử chúng ta. Và Ngài rất thương yêu chúng ta và đối xử nhân từ với chúng ta khi chúng ta nhận lỗi. Do đó hãy sống yêu thương và có lòng nhân ái như Cha trên trời để khỏi phụ lòng Cha trên trời. và bạn sẽ luôn có niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Lạy Chúa xin ban cho chúng con có một lương tâm ngay thẳng luôn đi tìm lẽ phải để luôn làm điều tốt, vì chỉ có thế chúng con mới giúp mọi người nhận biết Ngài là Thiên Chúa của chúng con đấng tốt lành vô cùng. Amen.

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *