" /> Lời Thiêng Ý Thánh: 10 câu đáng để suy niệm hàng ngày để đẹp lòng Chúa hơn
Home » Sống Đạo » Lời Thiêng Ý Thánh: 10 câu đáng để suy niệm hàng ngày để đẹp lòng Chúa hơn

Lời Thiêng Ý Thánh: 10 câu đáng để suy niệm hàng ngày để đẹp lòng Chúa hơn

Thánh Vịnh gia tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105). Chúa Giêsu xác định: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bá nh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:4; Lc 4:4).

Lời Thiêng Ý Thánh: 10 câu đáng để suy niệm hàng ngày để đẹp lòng Chúa hơn

Trong sách Châm Ngôn có rất nhiều những lời khôn ngoan, những lời này có sức gợi hứng và động viên chúng ta sống tốt lành theo Thánh Ý Thiên Chúa. Đây là 10 câu đáng để chúng ta suy niệm hàng ngày, nhờ vậy mà hoàn thiện mỗi ngày một hơn.

1. “Chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có” (Cn 2:6).

2. “Miệng lọc lừa, con đẩy cho xa; môi thâm độc, con xua cho khuất” (Cn 4:24).

3. “Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan, biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật” (Cn 9:10).

4. “Chính phúc lành của Đức Chúa cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó” (Cn 10:22).

5. “Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường” (Cn 11:2).

6. “Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống,lời nham hiểm làm tan nát tâm can” (Cn 15:4).

7. “Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công” (Cn 16:3).

8. “Đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu” (Cn 16:25).

9. “Thiên Chúa vinh quang khi giấu kín việc Người làm, đức vua vinh quang khi thấu hiểu việc nước” (Cn 25:2).

10. “Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình” (Cn 27:2).

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *