LỜI CHÚA RĂN ĐE

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi các con đặt câu hỏi về Quyền Năng của Ta là các con đang chối bỏ Sự Thật. Khi Lời Ta vốn được khắc trên đá bị các con thách thức, nghĩa là các con không chấp nhận Sự Thật. Khi các con tìm cách sửa lại Lời Chúa, các con phạm tội báng bổ. Nhân loại đã được cảnh báo rằng không một ai – không một tôi tớ được thánh hiến nào, không một linh hồn ưu tuyển nào, không ngôn sứ nào – được phép thêm vào hoặc lấy đi Lời Chúa trong Kinh Thánh của Cha Ta. Tuy nhiên, đó lại chính là những gì sẽ xảy ra, khi những kẻ xưng mình là những nhà lãnh đạo được tuyển chọn trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, làm xáo trộn Sự Thật. Ngày ấy đến rất gần rồi. Đó chính là ngày mà các con đã được cảnh báo. Vì kẻ nào cả gan làm xáo trộn Lời Chúa là kẻ sẽ nói rằng hắn cao trọng hơn Thiên Chúa. Kẻ nào tuyên bố là cao trọng hơn Thiên Chúa, qua những việc làm hay hành động của mình, thì không bao giờ có thể là kẻ đại diện của Ta.

Vì đức tin của con người quá yếu kém và vì quá thiếu hiểu biết về Tân Ước, nên nhiều người sẽ bị lừa gạt để đón nhận dị giáo như là Sự Thật. Đây sẽ là nguyên nhân của sự sụp đổ trong đức tin của họ.

Sự Can Thiệp của Ta sẽ thông qua việc tuôn đổ Thần Khí, để soi sáng những ai vẫn trung thành với Ta. Đây là cách mà các con có thể kiểm nghiệm được. Nếu các con thực sự tin vào sự Hiện Hữu của Ta, tin vào Sứ Vụ của Ta, Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, Sự Phục sinh của Ta từ cõi chết và tin vào Lời Hứa Cứu Rỗi, thì các con sẽ không bao giờ thách thức Lời Ta, Lời đã được ban cho các con trong Kinh Thánh. Nếu các con tin một cách bâng quơ rằng Ta sẽ chúc phúc cho bất kỳ lối diễn giải mới mẻ nào về Phúc Âm của Ta, về các Điều Răn của Thiên Chúa và về tất cả những gì mà Ta đã giảng dạy cho các con, để phù hợp với xã hội hiện đại, thì các con đang phạm sai lầm nghiêm trọng.

Ngày mà kẻ đứng đầu, kẻ giành quyền dẫn dắt Giáo Hội của Ta trên trái đất, nói với các con rằng những tội lỗi nào đó không còn hệ trọng gì nữa, thì đó là khởi đầu của một sự kết thúc. Vì đây sẽ là ngày mà các con phải cảnh giác đề phòng. Đây sẽ là ngày mà Giáo Hội của Ta lâm vào thời kỳ đen tối. Vào ngày ấy, các con không được phép để cho mình bị cám dỗ hầu chối bỏ Ta – chối bỏ Sự Thật. Những điều dối trá không bao giờ được phép thay thế cho Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận