LỜI CHÚA ĐAU BUỒN

Khi ý riêng của con người xung đột với Thánh Ý của Thiên Chúa, thì cả Thiên Chúa và con người sẽ phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp 23/02/2014

Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014, lúc 16:03

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi ý riêng của con người xung đột với Thánh Ý của Thiên Chúa, thì cả Thiên Chúa và con người sẽ phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp. Con người đã được Cha Ta ban cho Tặng Ân ý chí tự do và, vì thế, con người được tự do để thực hiện những chọn lựa trong cuộc sống mà con người mong muốn, và Thiên Chúa sẽ không bao giờ can thiệp vào Tặng Ân Thiên Đàng này. Tuy nhiên, đối với những ai mong muốn phụng sự Ta cách trọn vẹn, và những ai dâng lên Ta ý chí tự do của họ, với ý hướng là để trợ giúp Ta cứu các linh hồn của tha nhân, thì đây sẽ là một cuộc hành trình rất gian khổ dành cho họ.

Khi các con dâng cho Ta ý chí tự do của các con, để thực thi những điều cần thiết trong việc cứu rỗi các linh hồn, thì nỗi thống khổ mà các con phải chịu sẽ là rất khốc liệt. Vì ý riêng của các con không còn thuộc về các con nữa, nhưng bản tính tự nhiên của con người thì vẫn còn đó, điều này có nghĩa là sẽ xảy ra một sự giằng co, giữa ý riêng của con người và Thánh Ý của Thiên Chúa. Nhiều người – những người yêu mến Ta và muốn thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, sẽ luôn phải nỗ lực hết sức. Để hoàn tất được Thánh Ý của Thiên Chúa, một linh hồn cần phải từ bỏ tất cả mọi chiều hướng kiêu ngạo và nhu cầu thỏa mãn những ước vọng riêng tư của chính linh hồn ấy. Các con chỉ có thể thực lòng phụng sự Thiên Chúa nếu các con hoàn toàn tín thác vào Người và dâng lên Người tất cả những thử thách và những nỗi thống khổ, vì lợi ích của tất cả mọi linh hồn.
Khi những người có thiện chí, phụng sự Thiên Chúa và cố gắng sống như Người đã truyền dạy, đánh mất ân sủng, họ sẽ cảm thấy xấu hổ.

Hổ thẹn vì đã xa lá nh Thiên Chúa và làm phiền lòng Người bởi tính ích kỷ, bởi những cảm nhận về tính tự phụ hoặc ngạo mạn, khi ấy họ sẽ giấu mặt khỏi Ánh Sáng của Thiên Chúa. Khi được Sự Thật soi sáng, những linh hồn này bắt đầu nghi ngờ về niềm tin của họ một cách bất ngờ và không hề có dấu hiệu gì trước đó. Trong một quãng thời gian ngắn, họ yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và hoàn toàn giao phó chính con người họ cho sự chăm sóc của Thiên Chúa và trong một quãng thời gian ngắn tiếp theo, họ lại tự xa lìa Nguồn Ánh Sá ng. Chính khi ấy, con người ấy, dùng trí khôn của loài người, áp đặt cho Thiên Chúa những gì mà con người ấy phải được chuẩn bị, để phụng sự Thiên Chúa và điều này thường là theo những điều kiện của chính con người ấy. Quả thế, linh hồn ấy sẽ nói với Thiên Chúa rằng: “Con sẽ phụng sự Ngài, nhưng với điều kiện là Ngài ban cho con ân huệ này và ân huệ nọ.” Các con không biết sao các con không thể làm tôi hai chủ, vì chỉ có Một Thiên Chúa và Người nắm Quyền Điều Khiển?

Thiên Chúa là Chủ Tể của tất cả mọi sự đang có và sẽ có. Con người hiện hữu là để phụng sự Thiên Chúa, tuy nhiên Thiên Chúa sẽ làm tất cả mọi sự có thể được để mang lại sự an ủi cho con cái của Người.

Khi các con nhận thấy rằng các con bắt đầu nghi ngờ Thiên Chúa hoặc đánh mất lòng trông cậy vào Tình Yêu của Người hoặc Lời Hứa của Người, thì các con phải đọc Chiến Dịch

Cầu Nguyện này, được gọi là Lời Nguyện Phục Hồi.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (137) Lời Nguyện Phục Hồi

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao, xin đoái nhìn đến con, tôi tớ thấp hèn của Cha, với tình yêu và lòng trắc ẩn trong Thánh Tâm Cha. Xin phục hồi con trong Ánh Sáng của Cha.

Xin đưa con trở về trong Ân Nghĩa với Cha. Xin đong đầy trong con Ân Sủng, để con hiến dâng chính mình con cho việc phụng sự Cha trong khiêm hạ và theo đúng Thánh Ý Tối Cao của Cha.

Xin giải thoát con khỏi tội kiêu ngạo và mọi sự vốn xúc phạm đến Cha và xin giúp con yêu mến Cha với một lòng khát khao sâu thẳm và vững bền để phụng sự Cha suốt mọi ngày trong đời con luôn mãi. Amen.

Hãy nhớ rằng thật dễ dàng để các con quay lưng lại với Thiên Chúa và chỉ cần một người cũng có thể gây nghi ngờ trong linh hồn các con về Lòng Nhân Lành của Thiên Chúa và Lòng Thương Xót Vô Biên của Người dành cho tất cả con cái của Người.

Cần phải có lòng can đảm và sự nhẫn nại phi thường để trung thành với Lời của Thiên Chúa, nhưng nếu các con không cầu xin những Ân Sủng để phụng sự Người cho phải lẽ, thì tự sức mình, các con sẽ không thể nào thực hiện được.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments