T3, 11 / 2017 11:18 Chiều | Đức Tin Jesus

Hôm nay tôi dự Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, bài đọc Tin Mừng thuật lại lúc Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria.

Bài này gần như tín hữu ai ai cũng biết đến, năm này tháng nọ qua đi, nghe đi nghe lại hoài nhưng hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy như mới lạ qua lời linh mục chia sẻ:

“Thiên thần từ trời xuống hiện ra và nói lời chào Mẹ Maria “hỡi Đấng đầy ân sũng”; “ân sũng” là cái gì nổi bật nhất trong tâm hồn Mẹ Maria. Vậy mỗi người chúng ta nếu được Thiên thần bản mệnh hiện đến và chào thì hãy tự hỏi lòng mình Thiên thần sẽ chào ra sao?. Cái gì nổi bật nhất trong tâm hồn mỗi người chúng ta?.”

Trong tháng Mân Côi này, biết bao nhiêu người lần hạt dâng lên Mẹ, bao nhiêu kinh Kính Mừng được đọc lên. Và nếu lời chào đó nói với tôi thì sẽ là gì?. “xin chào bạn, người đầy tình yêu, người đầy vui mừng, người đầy sự thật, người đầy rộng lượng, thứ tha …”. Nếu được vậy thì vui mừng cho tôi biết mấy!

Ngược lại nếu Thiên Thần bản mệnh chào nói với tôi “chào bạn, người đầy hiềm thù, ghét ghen, người đầy ham mê danh vọng, người đầy chia rẻ …”. Vậy thì khổ cho linh hồn tôi.

Lần hạt Mân Côi bao nhiêu chuỗi một ngày, điều đó không mấy quan trọng cho bằng “sống” Mầu Nhiệm. Khi tôi suy gẫm “Đức Bà thăm viếng bà Elisabeth, ta hãy xin cho được lòng bác ái”, nhưng nếu tôi so đo tính toán hơn thua, tôi không tha thứ cho người, tôi chia rẻ, tôi ghim thù trong lòng …, vậy thì những hạt Mân Côi đó chỉ đẹp ở hạt chuỗi làm bằng đá này đá nọ, đủ muôn màu sắc, nhưng nó không trở thành những hoa hồng ngát hương kết thành triều thiên dâng lên Mẹ.

Có nhiều người khoe khoan hô hào đã đọc bao nhiêu Mầu Nhiệm trong ngày, sự hãnh diện đó đến từ kiêu ngạo, vì nếu trong lòng họ khinh chê những ai không thể lần hạt. Thiết tưởng, lần hạt nhiều hay ít cũng là do ơn Chúa ban cho, cớ sao người ta lại xét đoán anh em mình rằng không thương Chúa, yêu Mẹ, không hy sinh, không này không nọ…? Tôi nghĩ rằng đối với những người chưa được Chúa ban ơn sốt sắng này, tôi phải thương xót họ, và cầu nguyện, dẫn dắt, khuyến khích họ lần hạt thay vì thốt lên những lời xét đoán làm nản chí anh em mình.

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con khi lần hạt Mân Côi là vì yêu mến, yêu Chúa và cầu nguyện cho tha nhân thay vì xét đoán họ. Amen

Lucia Tri Ân