T4, 05 / 2018 3:40 Chiều | Đức Tin Jesus

LỜI CẦU CỦA MẸ TERESA CALCUTTA

CHO NHỮNG NGƯỜI T.À.N P.H.Ế VÀ K..HU.Y.Ế.T T.Ậ.T

Ôi mẹ Maria, mẹ của chúng con

Hôm nay con đến cầu xin mẹ cho những người t.à.n p.h.ế và k.h.u.y.ế.t t.ậ.t.

Xin mẹ hãy cho họ sự ấm áp trìu mến mà chỉ có một người mẹ mới cho được cho các con cái của chính mình.

Xin mẹ hãy cho họ Ban ngày được có sức mạnh và ban đêm bên Tâm chịu đựng. Và Con xin mẹ cho chúng con, chúng con tất cả, lòng dũng cảm để đón nhận thử thách mà chúng con không muốn chấp nhận trong cuộc đời chúng con.

Ôi Maria mẹ Chúa Trời, giàu lòng thương xót và tràn đầy yêu thương, Hãy cho chúng con, Tất cả chúng con sự bình an, niềm hoan hỷ giống như của mẹ và giúp chúng con trở nên đồng cảm thân thương lẫn nhau. Amen

(Mẹ Teresa Calcutta)