Làm thế nào tìm kiếm đức tin cho mình và gia đình?


Hỏi 2
50:

Thưa cha con năm nay 40 tuổi có chồng 2 con, con trai 14t con gái 5t, công việc của con tiếp xúc với rất nhiều người và điều làm con băn khoăn là sao đức tin về Chúa của họ mạnh và vững vàng thế… mẹ con qua đời khi con còn nhỏ bố con thì cả đời ông sống với rượu hiện tại không còn đi lại và minh mẫn nữa, gia đình nhỏ của con cũng gặp nhiều sóng gió, con chẳng biết phải hỏi ai và chưa bao giờ con cảm thấy mình vững vàng tự tin vào Chúa, con cũng tiếp xúc với các linh mục, tu sĩ nam nữ đều thấy đức tin toát ra trong lời nói, vâng thưa cha cuộc sống trần gian luôn nhiều khó khăn và thử thách con ao ước có được đức tin vững vàng khi phải đối diện với mọi việc ở cuộc đời này. Con xin cha chỉ giúp con cách nào trong đời sống hằng ngày để con kiếm được đức tin vững vàng cho mình và con cái gia đình con nữa.

N.T.T.T

Đáp:

Chị T.T thân mến,

Cám ơn Chị đã nêu lên một câu hỏi tuy đơn sơ nhưng không đơn giản và dễ dàng để trả lời. Xét vì đức tin là một ơn do Chúa ban cho ta thì muốn có cần phải ước muốn và cầu xin. Đức tin không thể kiếm được ở chỗ nào khác ngoài chính Thiên Chúa. Chính Chúa đã nói lại với Thánh Phêrô: “không phải do huyết nhục, nhưng do Cha Ngài là Đấng ngự trên trời” (Mt 16:17). Sách Giáo Lý Giáo Hội Công giáo cũng nhắc với chúng ta rằng: “Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa đổ xuống linh hồn ta. Để tuyên xưng đức tin này, con người cần phải có ân sủng khởi động và hỗ trợ của Thiên Chúa và những sự cứu giúp nội tâm của Chúa Thánh Thần…” (GLCG 153).

Nhưng tin cũng là một hành vi nhân linh thật sự. Nó không nghịch với sự tự do và cũng không trái với trí tuệ của con người, khi con người gắn bó với những chân lý do Thiên Chúa mạc khải. Trong ý nghĩa này, “tin là hành vi của trí tuệ gắn bó với chân lý của Chúa dưới sự chỉ huy của ý chí được ân sủng của Thiên Chúa lay động” (GLCG 155).

Những ai không phạm tội nghịch đức tin thì hồng ân đức tin vẫn tồn tại trong người đó. Nhưng nếu đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2:26). Vậy phải có những tác động đức tin, những việc làm thể hiện niềm tin thì đức tin mới phát triển. Nói cách khác, muốn cho đức tin thăng tiến cần phải thực hành đức tin bằng việc làm.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận