HỎI: Chúa Thánh Thần là Ai ?

HỎI: Chúa Thánh Thần là Ai ?

THƯA: Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi. Người là Thiên Chúa và chia sẻ cùng một uy quyền như Ngôi Cha và Ngôi Con.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, con có thể nhận biết, yêu mến và cầu nguyện với Thiên Chúa là do Chúa Thánh Thần ban ơn. Xin Chúa Thánh Thần luôn đốt lửa kính mến trong lòng con để con hết lòng yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Amen.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, con có thể nhận biết, yêu mến và cầu nguyện với Thiên Chúa là do Chúa Thánh Thần ban ơn. Xin Chúa Thánh Thần luôn đốt lửa kính mến trong lòng con, để con hết lòng yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Amen.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận