T2, 05 / 2018 5:46 Sáng | Đức Tin Jesus

Gia đình có đến 4 Linh mục và 2 tu sĩ đã là độc đáo lắm rồi. Gia đình có 1 vị Giám mục và 2 Linh mục cũng rất là độc đáo.

Ấy vậy mà có 1 gia đình còn độc đáo hơn rất nhiều.

Đó là 1 gia đình được mệnh danh là Giáo hội Công giáo thu nhỏ, gia đình 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Vì gia đình đó có đầy đủ các thành phần trong Giáo hội Công giáo là: Giáo sỹ, Tu sĩ và giáo dân.

Vì gia đình đó có đầy đủ tất cả các phẩm trật trong Giáo hội là: Giám mục, Linh mục và Phó tế.

Vì gia đình đó sản sinh ra những người con ưu tú làm Lãnh đạo cao trọng trong Giáo hội.

Đó là gia đình có 7 người con họ Nguyễn quê gốc giáo xứ Phú Gia- Tổng Giáo phận Hà Nội nhưng lại định cư tại Giáo xứ Bình Cang, thuộc Thành phố Nha Trang, Việt Nam.

Đó là gia đình Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kontum. Ngài được mệnh danh là vị Giám mục hiền từ nhưng khôn ngoan.

Gia đình Ngài rất độc đáo và đặc biệt là vì:

Có 1 Người làm Giám mục là chính bản thân Ngài- Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục đương kim Giáo phận Kontum.

Có 2 Người anh Đức cha làm Linh mục:

Linh mục Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Chưởng ấn Tòa giám mục, giám đốc Trung tâm huấn giáo Sài Gòn, giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã qua đời.

Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Quý, bề trên Dòng Thánh Phanxico tại Nha Trang, trưởng ban liên tu sĩ và Caritas Nha Trang.

Có 3 người chị em gái làm tu sĩ: 1 người chị gái Đức cha là nữ tu, là bề trên dòng Thánh Phaolô Sài Gòn và hai người em gái Đức cha là bề trên dòng Thánh Phao-lô Thành Chartres tại tỉnh dòng Đà Nẵng.

Có 1 người là Giáo dân đã ở nhà chăm sóc cha mẹ.

Rất nhiều Giáo họ, Giáo xứ, Gia tộc, Dòng họ khao khát, mơ ước thậm chí chỉ cần 1 Tu sĩ bình thường mà vẫn chưa có.

Thế mới thấy gia đình này “khủng” đến cỡ nào.

Bất cứ ai nhìn vào Gia đình đặc biệt này, cũng đều phải ngả mũ bái phục.

Gia đình độc đáo này được mệnh danh là Gia đình đại “Thánh”, đại phúc, đại Hồng ân.

Để có được kết quả đó rất dễ nhưng cũng rất khó.

Quả thật, như lời Thánh Phê-rô đã nói: Thiên Chúa không thiên vị bất cứ ai, bất cứ gia đình nào, bất cứ dân tộc nào. Nhưng bất cứ ai kính sợ Người, rồi ăn ngay ở lành và thực hành sự công chính, thì đều được Người đón nhận và tuyển chọn !

Gia đình chính là Chủng viện đầu tiên, Tu viện đầu tiên và Đan viện đầu tiên của các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ.

Và Cha mẹ chính là những Giáo sư, tiến sỹ và Thầy dạy đầu tiên của những Chủng viện, Tu viện và Đan viện này.

Xin cho các gia đình quảng đại dâng con mình cho Chúa, để cho cánh đồng truyền giáo ngày càng nở hoa và đầy ắp những thợ gặt lành nghề như lòng Chúa mong ước.

Chúng ta cùng cúi đầu tạ ơn Chúa vì Hồng Ân đặc biệt cao cả Chúa đã ban dồi dào cho gia đình nhỏ bé này và cho Giáo hội chúng ta.

Giuse Kích

(Chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui vĩ đại này cho nhiều người được biết và học hỏi).