T2, 11 / 2017 12:32 Sáng | Đức Tin Jesus

Bản văn rất có giá tri tuyệt hảo. Chúa Giesu và Đức Mẹ đã tiết lộ nhiều điều rất bí mật về đời sau: Thiên đàng, Hỏa ngục Luyện ngục. Đặc biệt về chuỗi Mân Côi, để cứu nhân loại khỏi bị trầm luân. Do đó, chúng tôi cho sao chép nguyên văn Mạc Khải chuỗi Mân Côi, gửi đến quy anh chị, mà không dám bình luận, phê bình gì cả. Tùy lòng sốt sắng mỗi người, mà lựa chọn cuộc sống sao cho phù hợp với những đòi hỏi của Đức Mẹ. Nhưng tất cả chúng ta phải nghiêm túc thi hành lời Đức Mẹ dạy, không thể xem thường, hoặc bỏ qua được. Từ trước đến nay, chúng ta chỉ đọc các tài liệu vế Đức Mẹ Mân Côi, qua sách vỏ báo chí, của loài người. Còn đây là trực tiếp lời Đức Mẹ chỉ dạy. Tin hay không tin, nghe hay không nghe, cũng là tùy theo lương tâm của mỗi người. Đây là Mệnh lệnh của Đức Mẹ truyền cho các anh chị đang làm nhiệm vụ Tông đồ truyền bà chuỗi Mân Côi, các Hiệp Sĩ Đức Mẹ, và toàn thể hội viên Hội Mân Côi. Xin các anh chị hy sinh, bớt chút thì giò, thi hành công tác cho Đức Mẹ: đọc kỹ, và nghiên cúu, học hỏi, xem Đúc Mẹ đã nói gì, rồi sao chép truyền bá lại cho nhiều người khác.

ĐÂY LÀ NGUYÊN VĂN MẠC KHẢI CỦA ĐỨC MẸ

( Còn gọi là Thông Điệp của Đức Mẹ)

– Các con yêu dấu của Mẹ! Các con phải loan tin cho tất cả mọi người đều biết Mệnh lệnh của Mẹ, đưa cho các con, để cứu nhân loại. Vãy các con phải nghe cho rõ, và ghi chép để loan tin cho mọi người được biết Mệnh lệnh của Mẹ ban xuống cho nhân loại, là chuỗi Mân côi.

– Các con biết rằng không còn bao lâu nữa, Chúa Giesu và Mẹ sẽ đến với nhân loại đầy tội lỗi, đau thương, một lần nữa.

– Các con phải hy sinh và siêng năng cầu nguyện cho kẻ có tội và cho toàn thể thế giới.
– Lần chuỗi Mân Côi. Các con có biết không? Việc lần chuỗi Mân Côi không phải để các con xem thường được, mà rất có giá trị cho toàn Thế giới.

– Các con có biết chăng? Chuỗi Mân Côi chừng nào để cứu nhân loại khỏi tay ma quỷ. Vì thế, Mẹ mới cho các con biết màu nhiệm chuỗi Mân Côi quý trọng là ngần nào !

– Các con biết rằng: chuỗi Mân Côi là vũ khí lốn lao đẻ chiến thắng Satan, và chiến thắng Hỏa ngục, Nhờ chuỗi Mân Côi mà chúng con chịu đựng được sự khó khăn, quyết tâm bỏ hết mọi sự, vác thánh giá theo chân Chúa cho đén ngày Cha và Mẹ toàn thắng.

– Các con có biết không, chuỗi Mân Côi Côi sẽ làm cho mọi người vững mạnh đức tin. Có biết bao nhiêu người ngoại giáo được ơn ăn năn trở lại, vì lời cầu nguyện của bà con thân nhân, bằng chuỗi Mân Côi.

– Các con có thấy chuỗi Mân Côi rất ích lợi cho các con và các linh hồn không? Mẹ đã khuyên các con bao nhiêu thế kỷ nay mà các con vẫn chưa hiểu rõ.

– Bởi vậy, Mẹ mới báo cho các con biết lần này là lần chót, Mẹ khuyên bảo các con phải sống theo màu nhiệm Mân Côi của chuỗi Mân Côi. Mẹ sẽ thắng thế gian bằng chuỗi Mân Côi.

– Các con hãy siết chặt tay nhau, yêu thương nhau, mà sống trong màu nhiệm Mân Côi, đừng bao giờ bỏ quên.

– Nhờ tràng chuỗi Mân Côi, mà các con được phần thưởng lớn lao trên Trời. Vì vậy, các con phải hy sinh, hãm mình, đền tội thay cho kẻ khác, phải siêng năng lần chuỗi Mân Coi, để đền tạ Trái Tim Cha, Trái Tim Mẹ, thay cho họ.

– Bao nhiêu điều Mẹ dạy các con trong Mệnh lệnh này. Các con phải thi hành ngay, kẻo muộn. Vì thời gian không còn bao lâu nữa, là đã đến giờ Cha và Mẹ sẽ phạt loài người. Nhanh lên đi, kẻo muộn !

– Hỡi các con! Hôm nay Mẹ nói lần chót về chuỗi Mân Côi. Tự các con, các con không thể đến cùng Chúa được. Bởi thế, Mẹ đã cho các con 1 mối dây liên lạc với Thiên Chúa. Đó là chuỗi Mân Côi. Đó là chính Mẹ, Mẹ Maria của các con.

– Mẹ ao ước các con lần chuỗi Mân Côi. Các con hãy đặt mình trong tình yêu sâu thẳm của Mẹ, nghỉa là các con hãy lần chuỗi Mân Côi, vói tình âu yếm vô biên các con dành cho Mẹ, để Mẹ được hòa tan trong các con, để Mẹ nên một với các con trong chuỗi Mân Côi.

– Mẹ tin tưởng rằng những điều Mẹ nói với chúng con hôm nay, sẽ làm cho cả thế giới luu ý. Vì hỡi các con, hôm nay Nữ Vương Trời đất cảnh cáo 1 lần nữa.

– Nếu thế giới không tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria, để nhờ Mẹ mà đến cùng Thiên Chúa, nếu các con không năng lần chuỗi Mân Côi, để Mẹ âu yếm dâng cả nhân loại cho Thiên Chua Ba Ngôi, bằng tình yêu tuyệt đối của Mẹ, bằng danh dự của Mẹ Thiên Chúa, bằng danh dự của 1 Trinh Vương, thỉ hỡi các con, toàn thể nhân loại sẽ tràn ngập trong Biển Đỏ, trong Biển Máu!

– Các con hãy tận hiến để nên những chuỗi Mân Côi sống, là dâng đời sống các con cho Mẹ.

– Chúc cho con, và anh chị em con, làm tròn bổn phận Mẹ giao phó cho các con Mệnh lệnh đặc biệt này, và quan trọng nhất cho nhân loại này, để các con hiểu Mệnh lệnh Mân Côi, hiểu lời Mẹ dạy.

– Đây là Mệnh lệnh tối quan trọng của Mẹ. Mẹ ban mệnh lệnh Mân Côi cho nhân loại lần chót, vì đây là thời gian chót để mọi nguời ăn năn cải thiện, để nhân loại thức tỉnh kịp thời.

– Con ơi! Không còn kịp nữa rồi cho kẻ cứng đầu. Con hãy viết thật lớn điều này: “ Nếu nhân lọai không tôn sùng Mẹ bằng chuỗi Mân Côi, thì làn sóng vô tín, sẽ lan tràn khắp thế giới, khắp mọi dân tộc đều chìm trong biển đỏ.

– Thưa Mẹ, có Linh Mục giảng rằng:: không cần lần chuỗi cho nhiều, mà hãy sống Mân Côi là đủ.

– Mẹ chưa thấy các Linh Mục ấy sống màu nhiệm Mân Côi như thế nào? không cần lần chuỗi Mân Côi, thì sống Mân Côi làm sao được?. Mẹ mong các Linh Mục tiên phong sống Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi hơn nữa.

ourladyofrosary-content- Thưa Mẹ, có Linh mục giảng rằng: tôn kính Mẹ quá, chạy tới Mẹ quá, là kính trọng Mẹ hơn Thiên Chúa.

– Con ơi! Lầm to rồi, nơi Mẹ chứa đựng cà Ba Ngôi Thiên Chúa. Các con tôn kính Mẹ. Mẹ vội vàng tôn vinh Thiên Chúa thay cho các con.

– Khi các con lần chuỗi Mân Côi cầu cùng Mẹ, thì Mẹ đã dang tay ra trước Tòa Thiên Chúa, mà cầu xin cho các con. Nếu các con không lần chuỗi, thì Mẹ lấy gì để dâng lên cho Đức Chúa Cha. Tự các con không xứng đáng để cầu xin cùng Thiên Chúa. Nhưng Mẹ, Mẹ nhân danh là Mẹ Thiên Chúa, nhân danh Nữ Vương vô nhiễm, mà cầu xin cho các con. Con ơi! Mẹ ước ao các Linh Mục, tu sĩ biết tôn sùng Mẹ hơn. Mẹ mong các Linh mục, tu sĩ, nhỏ bé lai, để đừng lập luận tính toán nữa, hầu phó thác cho Mẹ dẫn dắt. Mẹ sẽ dẫn các con đi sâu vào màu nhiệm Mân Côi.

– Các con hãy nghe tiếng Mẹ van lơn: Hãy ăn năn, hãy hy sinh, hãy chăm chỉ lần chuỗi Mân Côi.

– Chỉ còn cách cải thiện đời sống, và lần chuỗi Mân côi, mới có thể xin Cha trên trời, giảm hình phạt cho nhân loại.

– Các con hãy lợi dụng kinh Mân Côi, và tháng Mân Côi, Mẹ sẽ đổi kinh Mân Côi bằng các ơn lành của Mẹ.

– Để xứng đáng nhận lãnh ơn tha thứ, nhân loại phải tỏ thiện chí, ít nhất là với Mẹ. Đó là các con yêu mến chuỗi Mân Côi.

– Điều cấn thiết để các con thoát khỏi mọi cơn cám dỗ, là các con phải tỉnh thức và lần chuỗi Mân Côi.

– Trong mọi khó khăn, các con hãy giải quyết bằng chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, mọi sự sẽ êm đẹp.

– Các con hãy gia tăng lần chuỗi Mân Côi, để cột chân ma quỷ lại, cho chúng khòi rảo quanh thế giới, làm hại các linh hồn.

– Thiên Chúa Cha đã nói: Tội lỗi thế gian làm cho ma quỷ lợi thế, mà chuỗi Mân Côi là xiềng xích duy nhát kìm chân chúng nó lại. Các con qúa coi thường việc cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.

– Thánh Cả Giuse nói: Cha mong các con dùng thật nhiều chuỗi Mân Côi đê nâng đỡ các linh hồn cứng cỏi.

– Chúa Giêsu nói : Trong mọi giáo xứ, những ai bỏ lần chuỗi Mân Côi, phải lần chuỗi lại. Vị chủ chăn phải đứng đầu đoàn chiên của mình để lần chuỗi Mân Côi. Sự lần chuổi hằng ngày là 1 việc làm cấp thiết. Cha đòi hỏi hàng Giáo Sĩ mỗi ngày ½ giờ lần hạt chung vói nhau. Điều Cha đòi hỏi là: Hy Sinh, Cầu nguyện, Hãm minh, gia tăng lòng tôn sùng Mẹ Maria, truyền bá và thực hành lần chuỗi Mân Côi. Qua Mẹ, Cha sẽ tiếp nhận và chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Phải cam kết hằng ngày đọc kinh Mân Côi. Truyền bá việc lần chuỗi Mân Côi, sẽ đem lại rất nhiều ơn ích cho Hội Thánh, và cho các Linh Mục, tu sĩ. Đừng xao lãng việc ấy, vì đó là phương thế thánh hóa.

– Đến dây, Đức Mẹ đề cao 1 số vị Giáo Hoàng có công tôn vinh chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ, và truyển cho cả thế giới tích cực lần chuỗi Mân Côi ( có đề cập rất nhiều lần trong Thủ Bản Mân Côi, Kinh Mân Côi và 100 truyện tích chuỗi hạt Mạn Côi)

– Tổng Hội lần hạt Mân Côi tràn lan toàn thế giới, được các vị Giáo Hoàng phong phú ban những ân xá đặc biệt, mà người ta gọi Tổng Hội là Bà Hoàng Hậu của sự sùng kính dầy đặc ân xá. Tổng Hội quy tụ lại những tín hữu dấn thân vào sự sùng kính kinh Mân Côi, 1 cách điều hòa. Tổng Hội là dụng cụ kiến hiệu nhất, để truyền bá chưỗi Mân Côi, nên Tổng Hội làm cho sự cầu nguyện này, có giá trị tuyệt vời, thành 1 sự cầu nguyện tập thể, công cộng

– Để lòi cầu nguyện của các con bằng chuỗi Mân Côi đẹp lòng Chúa va Mẹ hơn. Tốt nhất là các con hay hiêp thông với nhau trong 1 tổ chức gọi là Tổng Hội kinh Mân Côi, hợp ý cấu nguyện chung. Các con hãy gia nhập những tổ chức ấy, vì có lợi cho chúng con. Lời cầu nguyện chung với nhau, thì làm đẹp lóng Chúa và Mẹ hơn nhiều. Mẹ ước muốn các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi trong 1 tổ chức đặc biệt của Mẹ. Dù chúng con đọc kinh chung, hay riêng, chúng con vẫn được hưởng ơn ích của toàn thể Tổng Hội. Chúng con hãy khuyến khích, rủ nhau vào hội của Mẹ. Mẹ hứa sẽ ban rất nhiều ơn phần hồn phàn xác cho những ai trung thành, và vận động cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi của Mẹ, khi còn sống cũng như khi đã qua đời.

– Không lời cầu nguyện tốt lành nào giúp ta tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria vả dâng cho Mẹ và đáng được Mẹ ban nhiều ơn lành cho bằng phép tràng hạt Mân Côi, và cũng là phương pháp giá trị nhất, thần hiệu nhất, làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa, sửa chữa những đồi phong bại tục do cá nhân và xã hội gây ra. Thật ra phép lần hạt Mân Côi là 1 phương cách sùng kính từ trời ban xuống, chẳng còn phương tiện nào tốt hơn và giá trị hơn.

– Sau đây là tài liệu rất quan trọng nói về sự tương quan giữa Bí Tích Thánh Thể và chuỗi hạt Mân Côi:

1- Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, ví như mặt trời trong công cuộc cứu thế, thì phép Tràng hạt Mân Côi, ví như mặt trăng trong công cuộc đồng công cứu chuộc.

2- Phép Thánh Thề là Bí Tích hôn phối với loài người. Phép Mân Côi là Bí Tích nhiệm hôn với loài người.

3- Phép Thánh Thể thiết lập thiên chức Linh Mục bậc 1, Phép Mân Côi thiết lập thiên chức linh mục bậc 2

4- Nhà tạm là nơi Chúa giam mình, thì chuỗi hạt Mân Côi là nơi Đức Mẹ giam mình.

5- Phép Thánh Thể tựu trung các màu nhiêm của Thiên Chúa, thì chuỗi Mân Côi tái diễn các màu nhiệm của Thiên Chúa.

6- Phép Thánh Thể là phép thể hiện ơn cứu độ, thì phép Mân Côi thể hiện ơn đồng công cứu đô.

7- Màu nhiệm Thánh Thể là Trời hồng của tình yêu nhân hậu, thì màu nhiệm Mân Côi là biển xanh đáp ứng lại tình yêu nhân hậu.

– Lời hứa trọng đại của Đức Mẹ: Mẹ đả truyền thông với các con, vì những nguy hiểm cả thể đang chờ đợi các con, vì trận chiến ác liệt. Mẹ đã luôn luôn đàm đạo với các con, và bảo chúng con rằng: thời cáo chung đã gần kề. Và rằng tất cả các linh hồn nào hiếu thảo, phổ biến các Thông Điệp của Mẹ, sẽ dành được 1 chỗ trên thiên đàng. Còn những ai cất giấu đi, hoặc nhạo báng các Thông điệp này, tỏ ra bướng bỉnh, bất tuân mệnh lệnh của Mẹ, thì sẽ bị trừng phạt 1 chỗ trong Hỏa Ngục, vì họ đã không muốn nghe Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đang cảnh báo thế gian về 1 nguy hiểm cả thể đang đe dọa nhân loại

– Các con yêu dấu của Mẹ ! Sự tận cùng của các con đã gần, Đó là tại sao Mẹ xin các con làm những người phổ biến thông điệp này của Mẹ. Khi đến giờ lâm chung, chúng con sẽ được 1 triều thiên chờ đợi trên thiên đàng. Chính Mẹ sẽ thân đến mà đem con về thiên đàng.

– Mẹ kêu gọi các con,và các linh hồn hiếu thảo, hãy làm việc này và hãy giúp Mẹ bằng cách phổ biến thông điệp này cho mọi người chung quanh con. Hãy làm viêc nảy, hỡi các con! Vì loài người cần được các Thông điệp này phổ biến rộng rãi. Các con sẽ được tưởng thưởng trên Thiên Đàng. ( Thông điệp này có nghĩa là các Mạc khải về chuỗi Mân Côi)

KẾT LUẬN: Đây là 1 tài liệu rất quý giá, để nói lên sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi, mà từ trước dã có lần chúng ta coi thường. Đây không phải là loài người nói, mà chính Đúc Mẹ đã nói ra, để khuyên nhủ các con cái Mẹ hãy coi trọng chuỗi Mân Côi, và tích cực năng lần chuỗi Mân Côi. Nếu vì khô khan nguội lạnh, mà không lần chuỗi Mân còi, thì cũng đừng phê bình nhạo báng, cấm cản vợ con đọc kinh Mân Côi. Đã có những sự trừng phát rất nhãn tiền, đối với những kẻ kiêu ngạo, xúc phạm đến Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Chúng tôi đã cố găng cho sao chép lại nguyên văn Mạc khải này của Đức Me, không ngoài mục đích là làm cho người ta hiểu biết sự quan trọng của Chuỗi Mân Côi. Xin Đúc Mẹ trả công bội hậu cho nhũng ai đọc, nhớ làm lòng, truyền bá cho người khác.