Đức Ki-tô Sống Trong Tôi

Xin ở lại với con, lạy Chúa,

Vì con cần có Chúa hiện diện

Để con khỏi quên Chúa.

Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào.

Xin ở lại với con lạy Chúa,

Vì con yếu đuối,

Con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã qụy.

Không có Chúa,

Con đâu còn nồng nhiệt hăng say.

Xin ở lại với con lạy Chúa,

Vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.

Cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đển.

Con cần được thêm sức mạnh

Để khỏi ngừng lại dọc đường.

Xin ở lại với con, lạy Chúa,

Vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời.

Con không dám xin những ơn siêu phàm,

Chỉ xin ơn được Ngài hiện diện.

Xin ở lại với con

Vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa

Và không đòi phần thưởng nào khác

Ngoài việc được yêu Chúa hơn.

Thánh Piô Năm Dấu

+

Lời nguyện trích từ:: RABBOUNI

120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam

Nguyễn Cao Siêu, S.J.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận