ĐẠO CÔNG GIÁO CÓ PHẢI CỦA PHƯƠNG TÂY? CÓ PHẢI LÀ PHẢN ĐỘNG?

Đồng bào bên lương và tôn giáo bạn nghĩ rằng, đạo Công giáo- Đạo Thiên Chúa là của đế quốc, của thực dân, của phương tây, của Châu Âu, của phản động.

​Điều đó hoàn toàn sai. Sai​​ ​là do bị tuyên truyền lầm đường lạc lối, là do bị dân vận không đúng, là do bị giáo dục trong nhà trường không khách quan, không trung thực.

Họ đã quá ác cảm dẫn đến sai sự thật, bóp méo sự thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không biết ai phản động hơn ai? Ai theo Tây hơn ai?

Ai cũng biết Đạo Công giáo là Đạo do Chúa Giêsu- Con Thiên Chúa thiết lập, dựa trên nền tảng Đạo Do Thái, còn gọi là Đạo Cựu Ước, Đạo Cũ, Đạo Mô-sê.

Do Thái là dân riêng của Chúa. Nước Do Thái thuộc vùng Trung Đông, thuộc Châu Á.

ĐẠO CÔNG GIÁO XUẤT PHÁT TỪ CHÂU Á- TỪ PHƯƠNG ĐÔNG.

NÊN BẢO ĐẠO CÔNG GIÁO CỦA PHƯƠNG TÂY LÀ SAI LẦM HOÀN TOÀN.

Đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam từ năm 1533 do giáo sĩ Inekhu: “Đạo Gia-tô, theo bút ký của tư nhân, tháng 3 năm Nguyên Hoà thứ nhất (1533) đời Lê Trang Tông, có người Tây dương tên I-nê-khu, đến truyền đạo Gia-tô ở làng Ninh Cường và Quần Anh, huyện Nam Chân và làng Trà Lũ, huyện Giao Thủy”.

Các làng trên nay lần lượt thuộc các huyện Trực Ninh, Hải Hậu và Xuân Trường, tỉnh Nam Định. ​(Viết trong bộ Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục được soạn thảo dưới triều Tự Đức-Theo wikipedia).

ĐẠO CÔNG GIÁO PHÁT XUẤT TỪ GIÁO SỸ BỒ ĐÀO NHA, CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA MỸ, HAY CỦA PHÁP như vẫn được tuyên truyền.

NÊN BẢO ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ CỦA THỰC DÂN- CỦA ĐẾ QUỐC LÀ SAI LẦM HOÀN TOÀN.

NGUỒN GỐC ĐẢNG CỘNG SẢN

Ai cũng biết, Hồ Chí Minh tại bến cảng nhà Rồng năm 1911 đã đi tìm, đưa Đảng Cộng sản về Việt Nam, mà đảng cộng sản là của Liên Xô ( Nga bây giờ). Liên Xô thuộc Châu Âu, thuộc phương Tây.

NÊN NẾU NÓI ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ CỦA PHƯƠNG TÂY, THÌ ĐẢNG CỘNG SẢN CŨNG CỦA PHƯƠNG TÂY.

MÀ ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ- CỤ TỔ CỦA CHẾ ĐỘ XHCN ĐÃ TAN RÃ TỪ 26.12.1991, ĐÚNG SAU LỄ GIÁNG SINH 1 NGÀY. CÒN VIỆT NAM HIỆN NAY VẪN DUY TRÌ CHẾ ĐỘ CŨ KỸ LẠC HẬU NÀY.

TRONG THÂM TÂM CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN, CỨ THEO TÂY LÀ PHẢN ĐỘNG. VẬY CÁC ANH THEO ĐẢNG CỘNG SẢN- CỦA LÊ-NIN, CỦA CÁC-MÁC, CỦA PHƯƠNG TÂY, CÁC ANH TỰ CHO MÌNH LÀ PHẢN ĐỘNG HAY SAO?

MIỆNG LƯỠI THÌ CỨ CHÊ PHƯƠNG TÂY, MÀ TAY & LÒNG DẠ LẠI CỨ THÍCH ĐỒ TÂY, MỐT TÂY, RƯỢU TÂY, DU LỊCH TÂY, ĐÔLA TÂY, CỨ THÍCH SỐNG BÊN TÂY, CỨ THÍCH NỀN GIÁO DỤC TÂY, CỨ THÍCH NHÀ TÂY, CỨ THÍCH PHONG CÁCH TÂY, CỨ THÍCH CHO CON CÁI ĐI DU HỌC BÊN TÂY…

Chính quần áo chúng ta đang mặc trên người, chính những đồ chúng ta đang dùng trong nhà và nơi làm việc là của Tây cả đấy.

LẠI CÒN CẦU CỨU VIỆN TRỢ TÂY NỮA CHỨ.

LẠI CÒN MONG ƯỚC SỰ ỦNG HỘ CỦA TÂY.

Ví dụ: Mong công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, công nhận Việt Nam có tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận… Cái gì cũng tự do.

Còn nhiều, rất nhiều, nhiều lắm.

GẬY ÔNG TỰ ĐẬP LƯNG ÔNG RỒI.

Đạo Công giáo do người bên Tây mang sang Việt Nam, tổ tiên ta thấy hay, thấy đúng, thấy văn minh, thấy tình người, thấy chí lý nên đã đón nhận và tỏa lan. Nghĩa là được nhiều người đón nhận.

Vì trong thâm tâm người Việt, ai cũng tin có Ông Trời- Trời có mắt, nay ông Trời được làm sáng tỏ hơn do Kinh Thánh & Giáo lý.

Còn Đảng cộng sản do cá nhân Hồ Chí Minh đem về và làm kim chỉ nam cho cả nhà nước.

NGUỒN GỐC ĐẠO PHẬT

Ai cũng biết đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ, du nhập vào Việt Nam. Thật vậy, Dưới thời A-dục vương trị vì tại Ấn Độ (từ năm 273 đến 232 trước CN), nhờ sự ủng hộ của nhà vua nên đạo Phật đã được truyền đi nhiều xứ sở bên ngoài Ấn Độ.

Các thương nhân người Ấn theo đường biển đã đến Giao Chỉ buôn bán và mang theo đạo Phật mới mẻ đến xứ này. Sau đó đến lượt các tăng sĩ người Ấn tới đây truyền đạo, góp phần lập ra trung tâm đạo Phật tại Luy Lâu (nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam), một trong những trung tâm lớn nhất của đạo Phật tại phương Đông (Theo Wikipedia)

NẾU NÓI ĐẠO CÔNG GIÁO CỦA NGOẠI LAI, THÌ ĐẠO PHẬT CŨNG CỦA NGOẠI LAI.

HẦU HẾT CÁC ĐẠO LỚN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY NHƯ PHẬT GIÁO, ĐẠO GIÁO, NHO GIÁO, HỒI GIÁO, THIÊN CHÚA GIÁO…ĐỀU DU NHẬP TỪ NƯỚC NGOÀI.

ĐẠO TẠI TÂM, NÊN TÙY MỖI TÂM HỒN CÁ NHÂN CẢM NHẬN VÀ THEO. NHÀ NƯỚC LUÔN NÓI TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TỰ DO TÔN GIÁO. KHÔNG AI ÉP AI VÀO ĐẠO NỌ ĐẠO KIA, NÊN TA CẦN TÔN TRỌNG MỖI NGƯỜI.

ĐẠO NÀO CŨNG TỐT, CŨNG DẠY ĂN NGAY Ở LÀNH, NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ MÌNH ĐÃ TỐT CHƯA? ĐÃ ĂN NGAY Ở LÀNH THẬT CHƯA?

Chính ông tổ Cộng sản CÁC-MÁC đã từng nói: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.”

Người Công Giáo chỉ đấu tranh khi họ bị áp bức bóc lột, cướp của cướp đất…

Không có lửa, làm sao có khói?

Vậy thì:

Của Xêda, hãy trả Xêda.

Của Thiên Chúa, hãy trả Thiên Chúa.

Của Nhà thờ, hãy trả Nhà thờ.

Của Nhà chùa, hãy trả Nhà chùa.

Của dân, hãy trả dân.

​Đạo Công giáo luôn sống trong công lý, sự thật, bình đẳng, công bằng, nhân ái, dịu ngọt, dân chủ, niềm tin, hòa bình, tha thứ, bình an, thanh thản, linh thiêng, Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền…

Riêng Đạo Công giáo đã góp công cho Việt Nam rất nhiều, như CHỮ QUỐC NGỮ- TIẾNG VIỆT do Giáo sỹ Alexandre de Rhodes, là một nhà truyền giáo dòng Tên người Avignon và là một nhà ngôn ngữ học.

Ông đã góp phần quan trọng vào việc hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại bằng công trình Tự điển Việt-Bồ-La, hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La tinh. (Theo Wikipedia).

Đạo Công giáo còn đóng góp vào các công trình văn hóa, nghệ thuật, ​âm nhạc, ​giáo dục, y tế, từ thiện, bác ái, các di tích lịch sử, các phát minh khoa học… và nhất là hình thành nên nhiều thế hệ người Việt biết sống yêu thương, đùm bọc vì Đồng bào, vì dân tộc.

NẾU KHÔNG CÓ ĐẠO CÔNG GIÁO, THÌ KHÔNG THỂ CÓ CHỮ QUỐC NGỮ- TIẾNG VIỆT

NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG

NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG.

BẦU ƠI, THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG,

TUY RẰNG KHÁC GIỐNG, NHƯNG CHUNG 1 GIÀN.

KHÔN NGOAN ĐỐI ĐÁP NGƯỜI NGOÀI

GÀ CÙNG MỘT MẸ CHỚ HOÀI ĐÁ NHAU.

ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO CỦA MẾN CHÚA- YÊU NGƯỜI, ĐẠO CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG.

ĐẠO CÔNG GIÁO DẠY RẰNG CHÚA DỰNG NÊN VŨ TRỤ LOÀI NGƯỜI, TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ- ANH EM BỐN BỂ LÀ NHÀ, KHÔNG PHÂN BIỆT GIÀU NGHÈO, SANG HÈN, SẮC TỘC, MÀU DA, NGÔN NGỮ, TÔN GIÁO… VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DO CHÍNH THIÊN CHÚA- ÔNG TRỜI THIẾT LẬP.

​Đạo Công giáo ​là đạo chung, đạo phổ quát, đạo đón nhận mọi người, chứ không dành riêng cho bất cứ dân tộc hay quốc gia nào. ​

​KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN MÀ CÔNG GIÁO CÓ HÀNG TỶ TÍN ĐỒ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.​

QUỐC GIA NÀO ĐỂ THIÊN CHÚA HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU HÀNH, QUỐC GIA ĐÓ SẼ TRƯỜNG TỒN VÀ VỮNG MẠNH.

CON NGƯỜI NÀO ĐI ĐÚNG THEO ĐƯỜNG LỐI CHÚA, CON NGƯỜI ĐÓ SẼ ĐẾN BẾN VINH QUANG BẤT DIỆT.

CÀNG CÚI SÂU MÌNH XUỐNG TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA, CÀNG ĐƯỢC NGẨNG CAO ĐẦU TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ.

CON NGƯỜI CHỈ VĨ ĐẠI KHI KHIÊM NHƯỜNG QUỲ GỐI CẦU NGUYỆN CÙNG ĐẤNG TỐI CAO​

ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DO CHÍNH THIÊN CHÚA- ÔNG TRỜI THIẾT LẬP.

CHỐNG LẠI ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ CHỐNG LẠI ÔNG TRỜI.

TÔI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO.
TÔI HÃNH DIỆN CÓ CHÚA LÀ CHA.

Giuse Kích

(Nếu thấy ý nghĩ cho chính mình và mọi người, thì xin đừng quên Tạ ơn Chúa và nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận