T5, 02 / 2018 5:48 Chiều | Đức Tin Jesus

Cung đàn của Chúa Giêsu

Vang ngân giai điệu nhân từ, xót thương

Cung thương, điệu xót không ngừng

Muôn đời thánh thót, du dương, nhịp nhàng

Cầu xin Thiên Chúa vinh quang

Cho con hòa điệu theo từng cung yêu

Nốt con có lúc xuyến xao

Có khi lạc điệu vì đau tội đời

Nhưng Tình Ngài vẫn tuyệt vời

Thứ tha, dìu dắt theo Ngài từng cung

Cung ai oán, điệu thê lương

Hòa cùng những nốt vui mừng sớm khuya

Cung đàn của Chúa Giêsu

Con mong hòa tấu cho vừa xót thương

Đi vào giai kết Thiên Đường

Là cung hạnh phúc hùng thiêng muôn đời

Hôm nay ở giữa mọi người

Nhạc tấu theo lời xưng tụng Thánh Danh (1)

Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành

Theo từng điệu hát, cung đàn Giêsu (2)

TRẦM THIÊN THU