T2, 02 / 2018 11:09 Sáng | Đức Tin Jesus

Đàng Thánh giá là truyền thống có từ xa xưa trong Giáo hội Công giáo, kể từ thế kỷ IV, khi các Kitô hữu đi hành hương về Thánh địa.

Như nhiều truyền thống Công giáo khác, Đàng Thánh giá có thể rất phong phú, sâu sắc, và ý nghĩa, nhưng chúng ta cũng có thể không nhìn ra tầm quan trọng và cách để gắn kết Đàng Thánh giá vào cuộc sống hằng ngày của mình.

Với Giáo hoàng Phanxicô là linh hướng cho chúng ta trong mùa Chay này, đây là 8 lý do từ Đức Thánh Cha vì sao chúng ta nên đi Đàng Thánh giá.

1 – Đàng Thánh giá cho chúng ta tín thác vào Chúa Giêsu

‘Thập giá Chúa Kitô chứa đựng trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa, nơi chúng ta khám phá lòng thương xót vô biên của Ngài. Đây là tình yêu mà chúng ta có thể hoàn toàn tín thác, hoàn toàn tin tưởng … hãy tín thác bản thân nơi Chúa Giêsu, trao trọn con người mình cho Chúa, bởi Ngài không để ai thất vọng bao giờ! Chỉ có trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại, chúng ta mới có thể tìm thấy cứu độ và cứu chuộc.’

2 – Đàng Thánh giá cho chúng ta đi vào chuyện đời Chúa Giêsu

‘Và các con, các con muốn là ai? Như Philatô? Như ông Simon? Như Đức Mẹ? Chúa Giêsu đang nhìn con và hỏi con rằng: con có muốn giúp Ta mang Thập giá hay không? Các con thân mến, với tất cả sức mạnh của tuổi trẻ, các con trả lời Ngài thế nào đây?’

3 – Đàng Thánh giá nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu chịu khổ nạn cùng với chúng ta

‘Thập giá Chúa Kitô mang đau khổ và tội lỗi của nhân loại, nghĩa là của chúng ta nữa. Chúa Giêsu mở rộng vòng tay đón nhận hết, mang lấy thập giá của chúng ta trên vai Ngài, và nói với chúng ta rằng: ‘Hãy can đảm! Con không mang thập giá một mình! Ta mang thập giá cùng với con. Ta đã thắng sự chết và đến cho con hi vọng, cho con sự sống.’ (Ga 3, 16)

4 – Đàng Thánh giá thôi thúc chúng ta hành động

‘Nhưng Thập giá Chúa Kitô cũng mời gọi chúng ta hãy để mình được đánh động nhờ tình yêu thương của Ngài, dạy chúng ta luôn luôn nhìn đến người khác với lòng thương và trìu mến, đặc biệt là những người chịu đau khổ, những người cần giúp đỡ, những người cần một lời nói hay một hành động thiết thực.’

5 – Đàng Thánh giá giúp chúng ta ra quyết định sống vì Chúa Kitô hay ngược lại

‘Thập giá bày tỏ một phán quyết, nói rõ ra là, khi phán xét chúng ta, Thiên Chúa quyết định yêu thương chúng ta. Hãy nhớ lấy điều này: Thiên Chúa phán xét bằng cách yêu thương chúng ta. Nếu tôi ôm trọn tình yêu của Ngài, thì tôi được cứu, nếu tôi chối bỏ tình yêu của Ngài thì tôi bị kết tội, không phải do Ngài, nhưng là do chính bản thân tôi, bởi Thiên Chúa không bao giờ kết tội, Ngài chỉ có yêu thương và cứu vớt mà thôi.’

6 – Đàng Thánh giá cho thấy lời đáp của Thiên Chúa trước Sự dữ trong Thế gian

‘Thập giá là lời mà Thiên Chúa đáp lại sự dữ trong thế gian. Đôi khi có vẻ như Thiên Chúa không đáp trả lại sự dữ, đôi khi như thể Ngài câm lặng. Nhưng, không phải thế, Thiên Chúa lên tiếng, Ngài đáp lời, và câu trả lời của Ngài là Thập giá Chúa Kitô: một lời tình yêu, thương xót và tha thứ.’

7 – Đàng Thánh giá cho chúng ta Tin chắc vào Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta

‘Thập giá ban gì cho những người chăm chăm hướng mắt về và vươn đến Thập giá? Thập giá cho mỗi người chúng ta những gì? Các con thấy đó, Thập giá cho chúng ta một kho báu mà không một ai cho được: đó là sự tin chắc vào tình yêu thành tín mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.’

8 -Đàng Thánh giá hướng dẫn chúng ta, từ Thập giá đến Phục Sinh

‘Ôi, Chúa Giêsu của chúng ta, hướng dẫn chúng ta từ Thập giá đến Phục Sinh, và dạy chúng ta rằng sự dữ không phải là phán quyết cuối cùng, nhưng là tình yêu, thương xót, và tha thứ. Ôi lạy Chúa Kitô, xin giúp chúng con một lần nữa biết thưa lên rằng: ‘Ngày hôm qua, con đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô, hôm nay con vinh hiển với Chúa. Hôm qua con chết cùng với Ngài, hôm nay con sống với Ngài. Hôm qua, con đã chịu chôn xác với Ngài, hôm nay con trỗi dậy cùng với Ngài.’

ĐTC Phanxicô

J.B. Thái Hòa chuyển dịch