T2, 01 / 2018 5:42 Chiều | Đức Tin Jesus

Đối với thánh Têrêsa thành Calcutta, cầu nguyện kinh mân côi là điều thiêng liêng nhất, cầu nguyện với Chúa Giêsu “cùng với Mẹ Maria”.

Mẹ Têrêsa luôn luôn đọc kinh mân côi: trong khi đi trên đường, hay tại các khu nhà ổ chuột, ngay cả khi đang làm việc. Điều này tạo nên một hình mẫu đối với dòng Thừa Sai Bác Ái, những người đã đi theo Mẹ Maria để nâng đỡ những linh hồn.