" /> CHÚA JESUS CHỮA LÀNH CHO BÉ TRAI 8 TUỔI BỊ CÂM ĐIẾC BẨM SINH TẠI CÀ MAU (18/12/2016)
Home » Sống Đạo » CHÚA JESUS CHỮA LÀNH CHO BÉ TRAI 8 TUỔI BỊ CÂM ĐIẾC BẨM SINH TẠI CÀ MAU (18/12/2016)

CHÚA JESUS CHỮA LÀNH CHO BÉ TRAI 8 TUỔI BỊ CÂM ĐIẾC BẨM SINH TẠI CÀ MAU (18/12/2016)

“Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.” (Ê-sai 53:5)

“Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.” (Mác 16:17-18)

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8)

Ngợi khen Chúa!!

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *