T7, 03 / 2018 1:48 Chiều | Đức Tin Jesus

Người đời thường chê trách Phêrô.

Cái tội chối Chúa thật khó tha.

Nhưng thời hiện đại nào ai thấu

Lắm kẻ chối Chúa thật ranh ma.

Có người ăn uống nơi chốn đông

Không dám thi ân Đức Chúa Trời

Bằng một dấu chỉ, dấu Thánh Giá

Vì sợ người đời cười mỉa mai

Có kẻ muốn được chức trọng cao

Ăn trên ngồi chốc hưởng bạc vàng

Sẵn sàng ký vào tờ sơ yếu

Lý lịch ghi không, chẳng Đạo nào.

Lại có lắm kẻ muốn kết hôn

Lấy người vô Đạo để chung đôi

Rồi Đạo của ai người nấy quyết

Vô tình chối Chúa chẳng nề chi.

Tiếng gà đã thức tỉnh PHÊRÔ.

Xin cho chúng con biết vững vàng

Đừng vì lợi lộc mà chối Chúa

Kẻo mà hư mất phần linh hồn.