T4, 11 / 2017 5:55 Chiều | Đức Tin Jesus

Anrê Corsini ngay từ thuở mới sinh đã được cha mẹ giáo dục cách đặc biệt.
Mẹ Anrê đã dâng con cách riêng cho Ðức Mẹ và hướng dẫn con trên đường đạo đức.

Nhưng vừa khôn lớn, Anrê đã bị ảnh hưởng những trẻ em vô giáo dục mà trở nên hư đốn chơi bời, dâm đãng. Cha mẹ cậu hết sức đau buồn, đêm ngày thiết tha cầu xin cho con mình được cải thiện.

Một hôm, bà vừa khóc vừa bảo con:

– Anrê con ơi, con chính là con chó sói mà mẹ đã mơ thấy ngày xưa. Trước khi sinh con mẹ nằm mơ thấy một con chó sói nó chạy vào nhà thờ Ðức Mẹ ở Carmes, khi trở ra, nó đã trở nên hiền lành như con chiên.

Cha mẹ đã hiến dâng con cho Ðức Mẹ. Nhưng cách con ăn ở rõ ràng đúng như giấc mộng mẹ đã thấy, ít là phần đầu của giấc mộng.
Ôi mẹ sẽ sung sướng dường nào nếu trước khi nhắm mắt, mẹ được xem thấy thực hiện nốt cả phần hai.

Những lời van tha thiết đó đã làm Anrê cảm động.

Biết mình đã thành con riêng của Ðức Mẹ, Anrê lo cải thiện đời sống, tránh xa dịp tội, và ít lâu sau, Corsini đã từ giã thế gian vào dòng Carmes, sau đã trở thành một vị thánh giám mục.

Sưu tầm