" /> Chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS / XP
Home » Sống Đạo » Chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS / XP

Chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS / XP

Chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS / XP
JHS nghĩa là gì

– JHS: là chữ viết tắt của “Jesus Hominum Salvator” (tiếng Latinh). Dịch ra tiếng Anh “Jesus, the Saviour of men”… có nghĩa  Giêsu, Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại.

Tuy nhiên, trong Đại Tự Điển Công Giáo (Catholic Encyclopedia) cho biết khác hơn, rằng:

“Từ thế kỷ thứ 3, các tên gọi về Đấng Cứu Thế đôi khi được rút ngắn (theo cách riêng trong ngành điêu khắc Kitô giáo).

Chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS / XP
IH : viết tắt cho Jesus/Giêsu

IH : viết tắt cho Jesus/Giêsu

XP (chữ x thường được lồng vào bên trong chữ P): viết tắt cho Christus/Kitô.

Tuy nhiên, ngay từ đầu trong ngành điêu khắc Kitô giáo, danh thánh Giêsu Kitô đã được viết tắt bằng tiếng Hy lạp: IC và XC hoặc IHS và XPS viết tắtcho Iesous Christos, và được tiếp tục dùng mãi cho đến thời Trung Cổ.

Dần dần ý nghĩa này đã bị mất, và người ta đã cắt nghĩa sai IHS “Jhesus”. IHS trở nên phổ thông sau thế kỷ 12 khi thánh Bênađô nhấn mạnh đến lòng sùng kính Thánh Danh Chúa Giêsu, và chân phước John Colombini (- 1367)  vị sáng lập Jesuati thường đeo trước ngực.

Chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS / XP

Đến cuối thời Trung Cổ, IHS trở thành một biểu tượng, giống như biểu tượng chi-rho thời Constantinô.

Đôi khi phía trên chữ H có một thánh giá và phía dưới có 3 cây đinh, và được bao quanh bởi những tia sáng. IHS trở nên ảnh tượng được chấp nhận của Thánh Vincentê Ferrer (-1419) và thánh Bênađinô Siena (-1444). Thánh Ignatiô Lôyola đã nhận IHS trong dấu ấn của ngài, và trở nên biểu tượng của Dòng Tên (1541).

Nguồn: Sưu tầm – jhs nghĩa là gì

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *