T2, 01 / 2018 8:37 Chiều | Đức Tin Jesus

Valentia mồ côi lúc mới lên 5, phải ở với mẹ tại một khu lao động nghèo khổ. Ngày ngày sau Thánh lễ, cậu phải vào các tiệm ăn để đánh giầy cho khách. Mỗi lần khách trả tiền, cậu đều làm dấu Thánh giá cám ơn Chúa. Tụi bạn thấy thế nhiều lần to nhỏ với nhau “Gạo thì không lo mà lo giữ đạo”. Valentia vẫn cứ hiên ngang giữ hình thức cầu nguyện đơn sơ ấy.

Năm 17 tuổi, cậu được Ban văn nghệ khu phố cho đóng vai thằng quỷ. Màn đầu vừa dứt, khá n giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Sang màn thứ hai, trời đột nhiên đỗ mưa, sấm sét nổi lên ầm ầm. Như bao nhiêu lần trước, “thằng quỷ trên sân khấu quên mất mình đang đóng kịch, vội quỳ gối làm dấu Thánh giá. Khá n giả cười rồ lên, tưởng thằng quỷ làm hề, không ngờ Valentia cầu nguyện thật!”

Sau đêm ấy, mọi người trong khu xóm hiểu được hoàn cảnh của cậu, họ chung nhau quyên tiền để giúp Valentia ăn học. Đến sau, Valentia đỗ tiến sĩ lúc mới 30 tuổi.

Suy niệm:

Ma quỷ không ngừng cám dỗ con người, bằng nhiều cách và nhiều hình thức để con người sa ngã. Những lúc thói xấu thống trị chúng ta, những lúc chúng ta không ra khỏi những đam mê và quyến rũ tội lỗi chính là lúc chúng ta bị quỷ ám. Nếu chúng ta biết kêu cầu Chúa, để Người giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ. Quả thật, cầu nguyện là vũ khí và sức mạnh để chiến thắng ma quỷ.

Lạy Chúa Giêsu, ma quỷ có sức mạnh phi thường nhưng chỉ có Chúa mới diệt trừ được chúng. Xin cho con siêng năng kết hiệp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để con có sức mạnh chống lại những cơn cám dỗ hằng ngày. Amen.

( phút lắng đọng )