" /> Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG
Home » Sống Đạo » Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG

Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG

XIN ACE Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG, K94, Giáo Phận Lạng Sơn. Ngài bị SUY TUỴ CẤP rất nặng, đang điều trị tại BV Bạch Mai: Toà Nhà 21 tầng, Khoa Hồi Sức Tích Cực tầng 5, giường 537. Thông tin liên lạc Cha Thảo 01699.556.464. ( Em của Cha Chung).

Ông G.B Nguyễn Ban đã chuyển về Bv Đống Đa, gần Nhà Thờ Thái Hà và gần nhà. Mới cho Ông Rước Lễ sáng nay, Thứ Bẩy đầu tháng.

Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN VĂN CHUNG

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *