T2, 03 / 2018 12:01 Chiều | Đức Tin Jesus

Có hai tên kia chuyên ăn trộm gà, chúng rủ nhau đi xưng tội dịp Mùa Chay.

Tên thứ nhất vào tòa:

– Thưa cha, con có lỡ ăn trộm gà của nhà người ta, nhưng nhà con rất nghèo nên con đã ăn hết mấy con gà đó rồi, mà bây giờ con cũng chẳng có gì để đền lại cho người ta, xin cha giải tội cho con.

Cha ngồi tòa nghe mủi lòng:

– Vậy con đã ăn trộm gà nhà ai? Cho cha biết để cha đền lại giùm cho con. Có phải nhà bà Tư đầu ngõ không?

– Thưa cha, không phải ạ!

– Hay là nhà bác Tám ở cuối thôn?

– Thưa cha, cũng không phải ạ!

– Nếu vậy thì chắc phải là gà nhà ông Bảy bên bờ sông hả?

– Thưa cha, cũng không phải nốt. Nhưng con không thể nói ra được.

Thấy kẹt lối cho hối nhân, cha liền ban phép tha tội cho anh ta, khuyên anh ta đừng làm vậy nữa, và ra việc đền tội là đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, 5 kinh Sáng Danh.

Vừa ra khỏi tòa giải tội, tên thứ hai chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn hỏi tên thứ nhất:

– Cha bắt mày phải đền tội như thế nào vậy?

Tên thứ nhất trả lời:

– 5 kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh. Nhưng mà nhờ vậy mà tao biết còn 3 nhà có gà nữa mày ạ.