T6, 11 / 2017 12:21 Sáng | Đức Tin Jesus

1. Có cần hiểu biết về Đức Trinh nữ Maria không?

Hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria là điều khẩn thiết hơn hết sau việc hiểu biết về Chúa Kitô.

2. Tại sao việc hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria là điều khẩn thiết?

Cần phải hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria, vì một người tín hữu ít nhất cũng phải hiểu biết điều chủ yếu về Kitô giáo. Mà Đức Trinh Nữ Maria không phải là phụ thuộc của Kitô giáo, nhưng là cốt yếu.

3. Đức Trinh Nữ Maria thuộc yếu tính Kitô giáo theo ý nghĩa nào?

Trong ý nghĩa: Đức Mẹ Maria đã tham dự vào sự hợp thành của Kitô giáo, vì Kitô giáo là tôn giáo của Con Đức Mẹ Maria. Vì thế, chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria đã được xưng tụng trong kinh Tin Kính của chúng ta, hay của các Thánh Tông Đồ: “Tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời… Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người”.

Như thế, nếu gạt Đức Trinh Nữ Maria ra ngoài, người ta không thể hiểu thấu đáo đạo Công Giáo. Một trong các dấu đặc biệt chứng tỏ một Giáo Hội chân chính đích thực của Chúa Kitô là Giáo Hội đó chân nhận và tôn kính đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria như gương Vị Sáng Lập Giáo Hội đó đã thực hành.

Đúng thế, những gì đức Tin Công giáo tin về Đức Maria đều căn cứ vào những gì đức Tin Công giáo tin về Chúa Kitô, nhưng những gì đức Tin Công giáo dậy về đức Mẹ Maria lại soi sáng niềm tin về Chúa Kitô.(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 487)

Còn hai lý do sau đây thúc giục chúng ta nhận biết Đức Trinh Nữ Maria:

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến trần gian” (Gal 4, 4) nhưng để “tạo cho Con một thân xác” Thiên Chúa đã muốn có sự hợp tác tự do của một thụ tạo. Để làm việc này, tự thuở đời đời, Thiên Chúa đã chọn một con gái Israel, một thiếu nữ Do Thái thành Nazareth thuộc xứ Galilêa làm Mẹ của Con Ngài, đó là Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng tộc Đavít, tên Trinh Nữ Maria”. (Lc 1:26-27)

Lý do 2.-Thánh Ý Nhiệm Mầu Của Thiên Chúa.

Vì thế, Giáo Hội đã kêu xin Đức Mẹ Maria với các tước hiệu: “Là Sự Sống, Sự Dịu Dàng và là Niềm Hy Vọng của chúng con” (Vita, Dulcedo et Spes Nostra Salve).

Trong thời đại của chúng ta, việc hiểu biết về Đức Trinh Nữ Maria càng trở nên khẩn thiết hơn, vì thời đại chúng ta đang sống chắc chắn là thời đại buồn thảm và gay go nhất. Như lời Thánh Luy Maria đệ Mông Pho đã tiên báo rằng: “Trong thời gian cuối cùng này, tà thần và bè lũ sẽ tăng cường khắp nơi, nhất quyết một phen chiến đấu với con cái Đức Mẹ Maria, những phần tử chúng biết không thể chiến thắng cách dễ dàng. Chúng thừa biết rằng: thời gian hãm hại các linh hồn sắp hết rồi, nên chúng càng hoạt động ráo riết. Nhưng dù sao chúng không thể đương đầu với một Nữ Tướng anh dũng như cả một đạo binh sẵn sàng lăn xả vào trận địa”. (Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria số 50/7)