T6, 11 / 2017 8:23 Chiều | Đức Tin Jesus

Cảm tạ Chúa, vì Chúa rất yêu thương con

Thật diễm phúc, đời con được làm con Chúa

Con thấp hèn, thân con chỉ là cát bụi

Vì yêu thương, Cha cho con được làm người.

Ôi tình yêu, tình Cha bao la tuyệt vời

Chúc tụng Cha, là nguồn yêu thương cứu rỗi

Con tin tưởng, vào tình Cha yêu thương con

Làm con Cha, là con hạnh phúc suốt đời…..

Cảm tạ Chúa, vì Chúa rất yêu thương con

Thật chẳng đáng, đời con quá nhiều tội lỗi

Con xúc phạm, vô ơn chẳng cần đến Ngài !

Vì yêu con, Cha hy sinh chuộc tội đời….

Cảm tạ Chúa vì Chúa rất yêu thương con…

Ngày đêm Cha đau đớn mong chờ con mãi…

Con hối hận ăn năn trở về với Ngài…..

Được Cha luôn thứ tha cho con khờ dại…

Cảm tạ Chúa, vì Chúa rất yêu thương con

Thật vĩnh phúc, hồn con được Ngài thăm viếng

Con xúc động, hân hoan đón Cha vào nhà…

Ngày đêm con, vui tươi tâm sự cùng Ngài !

Cảm tạ Chúa, vì Chúa rất yêu thương con

Thật hạnh phúc, bình yên cuộc đời trong Chúa

Con loan truyền, tung hô Chúa Trời Vĩ Đại !

Người Cha yêu, khoan dung nhân hậu ngàn đời…

Tác giả: Đầy Tớ Thấp Hèn.