T3, 12 / 2017 11:01 Chiều | Đức Tin Jesus

Théophile là phó giáo chủ T. Đường Adana, trong thành phố Cêlicia, ông được toàn dân quí mến, đến nỗi có ý định bầu ông làm giám mục. Nhưng với lòng kiêm hạ, ông đã không dám nhận vinh dự đó.

Về sau, ông bị vu cáo và bị truất cả chức giáo chủ. Quá uất ức vì đau đớn, và mù quáng vì bản năng, ông đã đi tìm một tên phù thủy người Do Thái, giúp ông đến gặp gỡ qủi Santan, xin hắn cứu ông trong những ngày thất sủng này.

Qủi trả lời: nếu ông muốn được hắn giúp, điều kiện trước tiên là ông phải chối bỏ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, rồi phải tự tay viết 1 bản cam kết rồi trao cho hắn giữ. Théophile đã làm đủ những điều y như là tên qủi đã đòi hỏi.

Nhưng oái oãm thay, ngày hôm sau ông ký bản án giết mình đó, Đức Giám mục nhận ra là người ta vu cáo cho phó giáo chủ, nên ngài đã xin lỗi ông và lại mời ông giữ chức vụ như cũ. Thế thì ông chỉ còn biết khóc, khi nhớ đến tội tầy đình mình đã phạm, ông cảm thấy bị lương tâm cắn rứt giày xéo. Phải làm thế nào bây giơ? Ông liền đến một nhà thờ dâng kính Đức Me, qùi gối trước tượng Mẹ khóc lóc kêu lên:

– Không, lậy Mẹ Thiên Chúa con không dám thất vọng, vì con có Mẹ là cùng kế của con, là Mẹ cực kỳ thương cảm tình cảnh của con, và có thể cứu trợ con được.

Ông cứ một giọng đó mà nài nỉ nguyện cầu cùng Đức Mẹ suốt 40 ngày. Vào một đêm kia, Mẹ Maria đầy lòng thương xót đã hiện ra phán:

– Théophile con muốn gì nữa? Con đã chối bỏ không muốn nhận Ta cùng Con Ta, mà chối bỏ vì ai? Vì thù địch ngàn đời của con và Ta.

Théophile trình lại: Lạy Mẹ Nữ Vương dịu hiền của con, bây giờ con xin Mẹ tha tội cho con, và chỉ có Mẹ mới xin được Thiên Chúa Con Mẹ tha tội cho con mà thôi. Thấy ông có lòng tin tưởng, Đức Mẹ ủi an:

– Vậy con hãy can đảm lên, Mẹ sẽ cầu xin cùng Chúa cho con.

Được lời khích lệ, Théophile tăng bội lòng thống hối và cậy trông cầu nguyện, không hề rời tương Đức Mẹ. Mẹ Maria lại hiện ra với ông lần thứ hai, với vẻ mặt tươi cười và bảo:

– Vui lên, hỡi Théophile con Mẹ, Mẹ đã dâng lên Chúa nước mắt và lời cầu xin thành khấn của con, Chúa đã thương nhận và tha thứ cho con rồi.Từ nay, con hãy sống cuộc đời tri ân và trung tín.

– Nhưng lạy Mẹ, Théophile nài nẵng, con vẫn chưa được hoàn toàn an ủi vì bản hợp đồng tai hại con đã làm để chối bỏ Thiên Chúa và Mẹ, kẻ thù của con vẫn còn nắm giữ, Mẹ có thể bắt nó trả lại cho con không.

Sau đó 3 ngày, vào ban đêm, Théophile thức giấc thấy tờ giấy được đặt trên ngực mình.

Sá ng dậy, ông đến nhà thờ sấp mình xuống dưới chân Đức Giám mục trước mặt đông đảo giáo dân, vừa khóc vừa thuật lài truyện mình. Rồi ông trao bản giao kèo đó cho Đức Giám mục. Ngài truyền đốt đi trước mặt giáo dân chứng kiến. Các giáo hữu nhỏ lệ vì vui mừng, tôn vinh tấm lòng thương xót và nhân từ của Chúa và Mẹ. Phần Théophile, trở về nhà thờ dâng kính Đức Mẹ ở lại đó suốt ba ngày. Rồi qua đời tại đó giữa lúc tâm hồn ngập tràn vui sướng, lòng đầy cảm tạ Chúa và Đức Mẹ.

Trích Truyền Kể Về Mẹ