" /> Cách xưng tội bằng việt ngữ
Home » Sống Đạo » Cách xưng tội bằng việt ngữ

Cách xưng tội bằng việt ngữ

Cách xưng tội bằng việt ngữ

XƯNG TỘI BẰNG VIỆT NGỮ

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Thưa cha, xin cha làm phép giải tội cho con.

Con xưng tội lần trước cách đây… (1, 2, 3…) tuần (thá ng).

ÐIỀU RĂN THỨ NHẤT:

Con bỏ đọc kinh tối sáng ngày thường … lần

. Con đã tin dị đoan (tin bói toán, chiêm bao, chiêu hồn) … lần.

Con có phạm sự thánh vì Rước Lễ trong khi mắc tội trọng … lần.

Con đã phạm sự thánh vì giấu tội trọng trong khi xưng tội … lần.

Con có ngã lòng trông cậy Chúa … lần.

ÐIÊU RĂN THỨ HAI:

Con đã chửi thề … lần. Con kêu tên Chúa vô cớ … lần.

Con đã không giữ điều đã khấn hứa vói Chúa … lần.

ÐIỀU RĂN THỨ BA:

Con bỏ lễ Chúa Nhật (hoặc Lễ buộc) vì lười biếng … lần.

Con đi lễ trễ ngày Chúa Nhật … lần.

Con để cho con cái mất lễ Chúa Nhật … lần.

Con làm việc xác ngày Chúa Nhật trái luật … lần.

ÐIỀU RĂN THỨ BỐN:

Con không vâng lời cha mẹ … lần.

Con cãi lại cha mẹ … lần.

Con đã bất kính cha mẹ … lần.

Con đã không giúp đỡ cha mẹ … lần.

ÐIỀU RĂN THỨ NĂM:

Con có nóng giận và ghét người khác … lần.

Con có ghen tương … lần.

Con có dùng thuốc (phương pháp bất chính) ngừa thai … lần.

Con có phá thai … lần.

Con có cộng tác vào việc phá thai … lần.

Con có làm gương xấu … lần.

Con đánh nhau với người ta … lần.

Con có làm cho người khác bị thương … lần.

Con có hút thuốc (hoặc uống rượu) quá độ … lần.

Con có dùng ma tuý … lần.

ÐIỀU RĂN 6 VÀ 9:

Con có những tư tưởng ô uế mà lấy làm vui thích … lần

. Con tham dự vào câu truyện dâm ô … lần.

Con có phạm tội ô uế một mình … lần (Con có thủ dâm … lần).

Con có phạm tội tà dâm với người khác … lần.

(Cho người đã kết bạn) Con có phạm tội ngoại tình … lần.

Con có đọc sách báo tục tĩu … lần.

Con có xem phim dâm ô … lần.

ÐIỀU RĂN BẢY VÀ MƯỜI:

Con có ăn cắp tiền của cha mẹ con … lần.

Con có ăn cắp của người ta (kể đồ vật ra: 1 cuốn sách, năm đồng…).

Con có ước ao lấy của người ta … lần.

ÐIỀU RĂN THỨ TÁM:

Con có nói dối … lần.

Con có làm chứng gian … lần.

Con có làm xỉ nhục người ta … lần.

Con có làm thương tổn thanh danh người khác … lần

. Con đã thiếu bác ái với tha nhân (với người khác) … lần.

ÐIỀU RĂN GIÁO HỘI:

Con đã ăn thịt ngày thứ 6 trong Mùa Chay (hoặc ngày Thứ Tư Lễ Tro).. lần.

Con đã không giữ chay (ngày Thứ Tư Lễ Tro, Thứ 6 Tuần Thánh) … lần.

Con đã không Rước Lễ trong Mùa Phục Sinh … lần.

Con đã bỏ xưng tội quá một năm.

KẾT THÚC:

Con thành thực ăn năn mọi tội kể cả những tội con quên sót, xin cha thay mặt Chúa tha tội cho con.

YÊN LẶNG NGHE LINH MỤC KHUYÊN BẢO VÀ CHỈ VIỆC ÐỀN TỘI.

NẾU LINH MỤC NÓI: “Hãy đọc kinh Ăn năn tội” thì hối nhân đọc nhỏ tiếng:

Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

LINH MỤC NÓI:

“Hãy cảm tạ Chúa, vì Người nhân lành”. HỐI NHÂN ÐÁP:

“Vì lượng từ bi của Người tồn tại tới muôn đời”. HỐI NHÂN CÓ THỂ CHÀO LINH MỤC KHI

RỜI TÒA GIẢI TỘI:

“Con xin cám ơn cha” hoặc:

“Cám ơn cha, xin cha cầu nguyện cho con”.

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *