T3, 11 / 2017 12:39 Sáng | Đức Tin Jesus

Tiếng Chúa

Con ơi, hãy nghe lời Cha, những lời đầy êm dịu, những lời thắng vượt ngàn lần khoa học của tất cả mọi triết-nhân và các nhà thông thái trên đời.

“Lời Cha là tinh thần và sống” (1), lời mà giác quan người đời không lượng thức được.

Không nên tìm thỏa mãn trong đó, nhưng phải nín lặng mà nghe và nhận lấy với một tâm hồn khiêm tốn hết sức và thành thực ái mộ.

Con đã thưa : “Lạy Chúa! hạnh phúc người được Chúa ra tay giáo huấn và dạy vẽ lề luật Chúa, để xoa dịu những ngày đen tối” (2) và để người đó khỏi cô quạnh trên trái đất.

Chính Cha, Cha đã dạy các Tiên tri ngày từ thuở đầu, và ngày nay Cha cũng không thôi nói với hết mọi người. Nhưng nhiều người bưng tai giả điếc không muốn nghe.

Thậm chí có người thích nghe thế tục hơn nghe Thiên Chúa. Họ thích thỏa mãn nhục dục hơn đẹp lòng Thiên Chúa.

Đời chỉ hứa những cái tạm bợ và ít giá trị, mà người ta mê man phụng sự nó. Còn Cha, Cha hứa những của cao quí và bất hủ mà lòng người vẫn lãnh đạm thờ ơ !

Ai là người chuyên cần phụng sự và vâng ý Cha trong mọi cái, cũng như người ta chuyên cần phụng sự đời và những người quyền quí ở trong đời ?

“Biển gầm : hổ ngươi cho Sidon” (3). Con muốn hiểu tại sao ? Đây hãy nghe : Vì một chút lợi nhỏ xíu, người ta không quản ngại đường xa dặm thẳng, mà bước một bước để được sống muôn đời người ta lại ái ngại !

Vận dụng toàn năng lực để được một chút lợi hèn : người ta không nề quản.

Cãi vã khản tiếng vì một đồng xu nhỏ người ta không biết thẹn.

Vì một không tưởng, vì một lời hứa suông mà người ta không sợ vất vả thâu đêm tối ngày.

Nhưng mỉa mai ! để có một của vững chắc, một phần thưởng vô giá, một danh dự bất tuyệt, một vinh hiển muôn đời… thì dù mỏi mệt đôi chút người ta cũng ngại ngùng.

Hỡi tôi tớ biếng lười và quạu cọ, hãy xấu hổ khi thấy người đời nhiệt thành để tự tiêu diệt, hơn con nhiệt thành để tự cứu thoát. Họ mê man vì của phù vân hơn con mê man vì chân lý.

Đã hẳn họ thất bại là phải. Nhưng lời Cha hứa không lừa dối ai, và không bao giờ Cha để người tín nhiệm lời Cha phải uồng công.

Của Cha hứa, Cha sẽ cho. Điều Cha nói Cha sẽ làm miễn người ta thành tâm mến Cha đến cùng.

Chính tay Cha sẽ thưởng công tất cả những ai làm thiện. Chính Cha cũng sẽ ra tay thử thách một cách gắt gao những ai sốt sắng phụng thờ Cha.

Hai bài học

Con hãy ghi tâm khắc cốt lời Cha và cần cù suy gẫm luôn. Và con rất cần dùng đến lúc bị cám dỗ.

Cái con đọc mà không hiểu, con sẽ hiểu lúc Cha đến thăm con.

Cha có hai cách thăm viếng những người Cha chọn : cám dỗ và yên ủi.

Và ngày ngày Cha dạy họ hai bài học ; một bài khiển trách nết xấu và một bài huấn đức.

Ai nghe lời Cha mà khinh thị, lời đó sẽ nên án phạt họ trong ngày công phá n.

Ôi, Chúa Trời con ! Chúa là tất cả may lành của con. Nhưng con là ai mà dám nói cùng Chúa ?

Con bần cùng hơn mọi tôi tớ bần cùng của Chúa, và là sâu bọ hèn hạ thiếu thốn. Con đáng khinh hơn sức con tưởng nghĩ và quá điều con dám nói ra.

Xin Chúa hãy nhớ, lạy Chúa ! con là hư vô, con chẳng có gì và chẳng làm được gì.

Duy mình Chúa tốt hảo, công bình và thánh thiện, Chúa làm gì cũng được, Chúa ban phát mọi ơn Chúa cho mọi loài được sung túc. Chỉ có người tội lỗi là bị Chúa để cho thiếu thốn.

“Chúa hãy nhớ lòng lân tuất Chúa (4) hãy đổ đầy ơn Chúa vào lòng con vì Chúa không muốn cho công việc Chúa ra vô hiệu.

Con sống thế nào được giữa đời ô trọc này, nếu không được lòng lân mẫn và ân sủng Chúa nâng đơ !

Chúa đừng ngoảnh mặt đi, và đừng trì hoãn đến thăm con. Đừng cất ơn an ủi, không vậy “hồn con sẽ nên như khoảng đất khô trước mặt Chúa” (5).

“Lạy Chúa, xin dạy con thực hiện Thánh ý Chúa” (6), dạy con sống cho khiêm tốn và xứng đáng trước nhan Chúa vì Chúa là sáng của con. Chúa thấu hiểu tình trạng của con. Chúa biết con trước khi con sinh ra trên đời, và trước khi có trời đất.

SUY NIỆM

Cách thức nghe lời Chúa co thể qui lại ba điểm chính :

– Cầm hãm giác quan và trí vẽ.

– Lý trí lĩnh nhận lời Chúa không phải để thảo luận nhưng là để thấu đáo bằng ánh sáng đức Tin.

– Yêu mến và thực hành lời Chúa. Điểm cuối cùng này can hệ hơn cả.

Lạy Chúa ! con xấu hổ vì đã không ngại vất vả để đẹp ý đời, thỏa mãn dục vọng mà ít chuyên lo thống hối để đền tạ đức công bình Chúa ! Xin ban cho con ơn sáng suốt để nhận định và trung thành nắm giữ lời Chúa răn dạy.