T5, 11 / 2017 12:11 Sáng | Đức Tin Jesus

Hỏi 

Xin cho con hỏi: ngày nào con cũng đọc Kinh Thánh nhưng con chưa có cách nào để Kinh Thánh đi vào cuộc sống hằng ngày của con. Xin chỉ cho con cách để nhớ và sống Lời Chúa? Con xin cảm ơn cha.

Đáp:

Hoan hô thiện chí của ông (anh) đã chịu khó chăm chỉ đọc Kinh Thánh hàng ngày. Thánh Kinh là một kế hoạch mà Thiên Chúa muốn mạc khải chính mình cho ta. Tiếp xúc với Thánh Kinh chính là sự tiếp xúc với Thiên Chúa là Đấng yêu ta và muốn được đối thoại với ta. Vậy để việc đọc Thánh Kinh được ích lợi chúng ta cần phải lưu ý mấy điểm sau:

Cầu nguyện: việc đầu tiên là phải cầu nguyện. Ta phải mở lòng, mở trí đối với Thiên Chúa. Đọc Thánh Kinh là cơ hội để nghe Chúa, Đấng yêu thương ta, nói với ta. Mở Thánh Kinh ra ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để ta có thể hiểu đúng những lời Chúa muốn nói.

Suy nguyện: Để giúp ta suy nguyện dễ hơn, ta có thể hỏi mình 4 câu hỏi sau:
1. Đoạn Thánh Kinh tôi vừa đọc nói gì? Đọc chậm và suy nghĩ, dùng trí tưởng tượng để hình thành một bức tranh về câu truyện hay biến cố mà đoạn Thánh Kinh trình bày cho ta.

2. Đoạn Thánh Kinh ấy có nghĩa gì? Có thể đọc thêm các chú thích và các sách dẫn giải Thánh Kinh để biết rõ hơn ý nghĩa của đoạn Thánh Kinh ta vừa đọc.

3. Đoạn Thánh Kinh ấy có nghĩa gì đối với tôi? Thánh Kinh không phải là chuyện quá khứ nhưng phải là truyện hiện tại Chúa đối thoại với tôi hôm nay. Vậy đoạn Thánh Kinh này áp dụng vào cuộc sống của tôi thế nào?

4. Tôi phải làm gì sau khi đọc đoạn Thánh Kinh này? Cố gắng để khám phá ra sự thách đố mà Chúa muốn chúng ta phải đối diện khi lắng nghe Lời của Ngài. Biết ý Chúa mà thôi chưa đủ, còn phải chấp hành ý đó mới thực sự nghe theo Chúa.