" /> CÁCH MẠNG NƯỚC TRỜI
Home » Sống Đạo » CÁCH MẠNG NƯỚC TRỜI

CÁCH MẠNG NƯỚC TRỜI

CÁCH MẠNG NƯỚC TRỜI

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi…

Người đã sai tôi đi… công bố

một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4, 18.19)

Mắt Chúa ân nồng mùa cứu độ

Nhiệm lạ từng ngày lộ yêu thương

Khắc thời xung động diệu thường

Con tim khuấy đảo tình trường dương gian.

Cách mạng đến rộng lan xa tiến

Chính Chúa Trời mở hiến chương ra

Bốn phương con cái một nhà

Nhận lời hiệu triệu xông pha mỗi ngày.

Là ơn gọi sống làm chứng tá

Giữa anh em chẳng xá nề chi

Giao tình Mắt Chúa xuân thì

Từng giây đổi mới thực thi Tin Mừng.

Chẳng có ai người dưng khác họ

Đều con Cha đều có quê trời

Vào hàng ngũ Chúa gọi mời

Bên nhau tiến bước tình người đồng hương.

Chúa Thánh Linh trong từng hơi thở

Sức mạnh Ngài khai mở trí tâm

Trưởng thành minh chứng Phúc Âm

Đan tay nhau nhé sắt cầm thiên duyên.

Người chiến sỹ đoan nguyền cách mạng

Dâng Cha Trời ngày tháng cam go

Khát khao chân lý chăm lo

Đèn dầu sắp sẵn lương kho cho đời.

Cuộc đồng tâm diệu ngời ánh sáng

Ngọn lửa thiêng xứng đáng tình trong

Đốt lên đuốc sống thiên bồng

Thắp vào lòng mến tim hồng thánh ân.

Cuộc cách mạng bản thân chuyển hoá

Tự Ngôi Lời nở đoá thọ sinh

Lắng nghe từ sớm bình minh

Tiếng Lòng Thiên chúa rủ tình xót thương.

Hồn Biển,

GX Mông Triệu ngày thứ Tư, 10/1/2018.

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *