CÁC VIỆC CÓ ĐẠI XÁ

(Khi viếng Nhà thờ, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính)

Viếng Chúa, chầu Mình Thánh Chúa nửa giờ.Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.

Viếng một trong bốn đại Thánh đường Rôma vào lễ Bổn mạng đại thánh đường ấy, hoặc vào bất cứ Lễ buộc nào trong năm, hoặc tùy ý chọn ngày nào một lần trong năm.

Lãnh phép lành Đức Giáo Hoàng ban cho thành Rôma và Thế giới (dù qua radio, TV).

Viếng nghĩa địa cầu hồn trong vòng 8 (tám) ngày đầu tháng 11.

Thờ lạy và hôn kính Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần thánh theo nghi lễ Giáo hội.

Dự nghi lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể

Cấm phòng ba ngày trọn.

Giờ nguy tử,dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Tòa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá (toàn xá) cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện(trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục lòng ăn năn tội để lãnh đại xá, dù hôm đó đã lãnh đại xá rồi).

Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục đã làm phép (để tôn kính, lần hạt…) vào ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô, và đọc bản tuyên xưng Đức Tin(kinh Tin kính).
Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo do Linh mục làm phép chỉ được tiểu xá.

Nghe vài bài giảng trong kỳ có Linh mục tới giảng đại phúc, cấm phòng và dự nghi lễ trọng thể bế mạc. Nghe các bài giảng lúc khác chỉ được tiểu xá.

Người Rước lễ lần đầu và những người giúp cho việc Rước lễ ấy.

Linh mục dâng lễ đầu tay trọng thể và những người dự lễ ấy.

Linh mục tuyên hứa lại trung thành với Ơn gọi tu trì, và cho những ai dự lễ trọng kỷ niệm 25, 50, 60 năm thụ phong Linh mục.

Cung kính đọc Kinh Thánh đủ nửa giờ.Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá

Viếng và suy gẫm đủ 14 đàng Thánh giá.(Đi từng nơi, nếu ít người).

Ai ngăn trở, (ví dụ già lão, bệnh nạn, tù tội…), nếu suy ngắm sự Thương khó Chúa nửa giờ cũng được.

Viếng nhà thờ giáo xứ ngày lễ Bổn mạng nhà thờ ấy, hoặc ngày 02 tháng 8(ngày GH ban đặc ân Portiuncula cho nhà thờ Đức Bà Thiên Thần tại thành Portioncula, nước Ý).

Viếng nhà thờ, hoặc bàn thờ ngày được làm phép hiến thánh.

Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ các Thánh để cầu cho các linh hồn Luyện ngục.

Viếng nhà thờ, nhà nguyện dòng ngày kính Vị Thánh Sáng lập.

Dự một nghi lễ tại nhà thờ trong thời gian Đức Giám Mục hay Đại diện thăm mục vụ Giáo xứ. Nếu chỉ viếng nhà thờ trong thời gian đó thì được tiểu xá.

Tuyên lại lời hứa khi lãnh Bí tich Rửa tộivào đêm Vọng Phục Sinh, hoặcvào ngày kỷ niệm được Rửa tội theo mẫu quen dùng. Tuyên lại lúc khác chỉ được tiểu xá. (có thể đọc kinh Tin kính: Tôi tin kính ĐCT…)

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận